“ Với tình con thảo, giáo xứ Tân Việt đã dâng Thánh lễ lúc 11g thứ sáu 13/05/2022, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất tại Fatima. Thánh lễ do lm chánh xứ Đa minh chủ tế. Đồng tế với ngài là lm phụ tá Giuse.

Trước Thánh lễ, lm phụ tá Giuse cùng toàn thể cộng đoàn cung nghinh tượng Đức Mẹ và lần chuỗi Mân Côi thật sốt sáng.

Xem Hình

Đầu lễ, Lm chủ tế nhắn nhủ: Trưa hôm nay, tại ngôi Thánh đường thân yêu của giáo xứ, chúng ta tổ chức Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất tại Fatima. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria ban cho thế giới được hòa bình và ban cho cuộc chiến ở Ukraina mau chấm dứt.

Chia sẻ Tin mừng Lm phụ tá Giuse nói: Trong 6 lần hiện ra tại Fatima, Mẹ luôn mời gọi thực hành việc lần chuỗi Mân côi cùng với lời mời gọi cải thiện đời sống, tôn sung Trái tim Mẹ, để Mẹ tiếp tục chuyển ợn thiêng từ Chúa xuống cho nhân loại.

Mẹ cũng khuyên nhủ mỗi người chúng ta hãy siêng năng lần hạt Mân côi để cầu cho thế giới được hòa bình, chiến tranh chấm dứt.

Ngài kết luận: Xin Mẹ cầu cùng Chúa ban ơn hoán cải tâm hồn cho các nhà lãnh đạo biết sống theo giá trị Tin mừng, biết yêu nước thương dân, xây dựng hòa bình, tôn trọng và bảo vệ quyền con người.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

Sauk hi nhận phép lành cuối lễ, quý Lm cùng toàn thể cộng đoàn hướng về tượng Đức Mẹ Fatima cùng với ca đoàn cất cao tiếng hát: Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời, hiện ra uy nghi sáng chói… Tiếng hát đơn sơ với ước nguyện xin dâng lên Mẹ với quyết tâm siêng năng lần hạt Mân Côi mỗi ngày để nhờ đó, đức tin sẽ luôn được tiếp thêm nguồn sức mạnh của ân sủng qua lời bầu cử của Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi.

Vinh sơn Trần văn Đẩu