CÚN CON NGÓNG CHỦ
Ảnh của Sr. Huyền Trần (SSpS)

Cún con ngóng chủ về nhà
Cún ngoan không chạy lang thang xóm làng
(bt)