ĐỢI CHỜ
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Ghế gỗ lặng yên ngàn năm đợi,
Mỏi gối, chồn chân, lữ khách ngồi!
(Lm.NTT)