Video bắt đầu từ 8gtối 24/12/2020 theo giờ Việt Nam

Đi Tìm Chúa Tôi (Mary’s Boy Child)

Rực sáng lung linh giữa đêm trường chói ngời ánh sao đưa đường
Ta Cùng lắng nghe, muôn tiếng thiên thần đi tìm ngôi lời giáng sinh
Này một hài nhi vừa sinh ra đời
Hãy đến mau kính dâng, lạy Người
Cùng báo tin vui cho muôn người
Chung lời thiên thần hát ca
Vinh danh Chúa khắp tầng trời cao
An bình trần thế nay lành
Hang lừa tối tăm trong máng rơm hèn
Đơn nghèo vua trời Chúa ta
Hang lừa tối tăm trong máng rơm hèn
Đơn nghèo vua trời Chúa ta
Này người trần thế từ lâu mong chờ
Thế cứ sao vẫn luôn ơ hờ (vẫn luôn ơ hờ)
Người đến bên ta có đâu ngờ
Ngôi hai ra đời như lời người hứa xưa
Nay ra đón Chúa vào nhà ta
Trong phận nghèo khách xa lạ
Dang rộng cánh tay tha thiết kêu mời
Xin ngài thăm nhà chúng ta

Một ngày mọi nơi trên thế gian mong chờ một hài nhi dã vì tình yeu thuong giang sinh cuu nhan loai
cùng hoà vang với thế giới đang mong chờ
một ngày vui người về từ trời cao

Này một hài nhi vừa sinh ra đời
Hãy đến mau kính dâng, lạy Người
Cùng báo tin vui cho muôn người
Chung lời thiên thần hát ca
Nay ra đón Chúa vào nhà ta
Trong phận nghèo khách xa lạ
Dang rộng cánh tay tha thiết kêu mời
Xin ngài thăm nhà chúng ta
Dang rộng cánh tay tha thiết kêu mời
Xin ngài thăm nhà chúng ta

- Một ngày mọi nơi trên thế gian mong chờ một hài nhi vị thần của trời cao giáng sinh đã về nào cùng hoà vang thế giới đang mong chờ một ngày vui người về từ trời cao

- Chúa ra đời ngôi hai chúa con đêm nay Thiên Chúa ra đời ta đi khắp nơi Mừng vui Thiên Chúa ra đời Hãy hát lên hoà vang cùng đất trời khúc ca một ngày vui…