Caritas giáo xứ Bố Sơn: Đại Hội Lần Thứ I

Ngày 22/04/2012, vào Chúa Nhật III Phục Sinh, toàn thể anh chị em hội viên Caritas giáo xứ Bố Sơn đã tập trung về thánh đường giáo xứ để tổ chức Đại hội lần thứ nhất. Tham dự đại hội có cha quản xứ Giuse Nguyễn Viết Nam, thầy giảng Giuse Tô Văn Toản và quý vị trong Hội Đồng Mục Vụ (HĐMV) giáo xứ, các giáo họ và hơn 300 hội viên.

Xem hình ảnh

Được biết, Caritas giáo xứ Bố Sơn đã bắt đầu nhen nhóm và hình thành trong thời gian đã được 2 năm. Đến nay, Ban điều hành lâm thời nhận thấy cần phải có một bước nhảy vọt về đời sống cũng như ổn định lại con số hội viên; đồng thời bầu lại Ban Điều Hành (BĐH) mới nên quyết định tổ chức đại hội lần thứ nhất này.

BÁC ÁI LÀ SỨC SỐNG CỦA GIÁO HỘI . Quả thế, Giáo hội muốn sống và tồn tại phải thực thi bác ái. Về điểm này, Đức Thánh Cha Bê-nê-đic-tô XVI trong thông điệp “Thiên Chúa là Tình Yêu” đã nói: “Hội thánh không bao giờ có thể miễn trừ khỏi việc thực thi bác ái như một hoạt động có tổ chức của các tín hữu”. Ý thức sâu xa về bản chất và nhiệm vụ của Giáo hội là thực thi bác ái, rất nhiều anh chị em giáo xứ Bố Sơn đã gia nhập vào hội đoàn này.

Qua cha quản xứ, chúng tôi được biết, trong số hơn 300 hội viên hiện có 55 hội viên đã viết đơn xin gia nhập hội viên Caritas Trung Ương và còn nhiều hội viên nữa sẽ nộp đơn trong tương lai. Con số này cho thấy người giáo dân đã có ý thức cao về nghĩa vụ thực thi bác ái trong đời sống làm chứng và rao truyền Phúc âm.

Đại hội lần thứ nhất này, cha quản xứ đã chỉ định ông trưởng ban HĐMV Giuse Nguyễn Trương Đạt làm trưởng hội Caritas. Và qua việc bỏ phiếu, Đại hội cũng đã bầu ra được những thành viên khác trong BĐH Caritas cấp giáo xứ:

1. Ông Giuse Đặng Thiên Mệnh.
2. Ông Phêrô. Nguyễn Ngọc Định.
3. Ông Phêrô Nguyễn Văn Miên.

BĐH cấp giáo họ do bốn ông chủ tịch HĐMV giáo họ làm trưởng ban. Các chức vụ khác do tổ chức Caritas giáo họ tự bầu chọn và đệ trình lên cha xứ và BĐH cấp giáo xứ.

Đại hội kết thúc vào lúc 10h30 phút cùng ngày. Các hội viên ra về mang trong lòng một thao thức lớn được góp phần và dấn thân nhiều hơn vào tổ chức từ thiện này của Giáo hội để bày tỏ tình thương của Thiên Chúa đối với tha nhân. “Xin Chúa dùng ơn Thánh Thần soi sáng dẫn dắt chúng con bước theo Chúa Giêsu, loan báo Tin Mừng cứu độ, tận tình phục vụ sự sống của đồng bào và đồng loại. Xin dạy chúng con biết san sẻ của cải vật chất và tinh thần cho mọi người, nhất là những người nghèo khổ”.