BƯỚM
Ảnh của Diệp Hải Dung Australia, Hình chụp tại Canley Vale Sydney
Con sâu thành bướm thì xinh,
Con thành con Chúa thì tình nở hoa.
Cõi Trời ở cõi người ta.
(Trích thơ của Trầm Tĩnh Nguyện)
Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền