Cấm Phòng Mùa Chay trên mạng lưới toàn cầu dưới sự hướng dẫn của các tu sĩ Đa Minh thành phố Lille, Pháp

ROME, Ngày 3 tháng Ba, 2011 (Le Monde vu de Rome) – Các tu sĩ Đa Minh tại đan viện Lille đăng lá thư của Đức Thánh Cha trên gia trang của họ để thông báo là Đức Thánh Cha Benedict XVI đã ban phép lành Tòa Thánh cho các tham dự viên cuộc cấm phòng và cho các tu sĩ Đa Minh phụ trách hướng dẫn cuộc Cấm Phòng trong Thành Phố « Retraite dans la Ville » trên mạng lưới toàn cầu.

Đây là liên tiếp qua năm thứ 9, cuộc cấm phòng trong thành phố sẽ được các tu sĩ Đa Minh thành phố Lille tổ chức trên mạng lưới toàn cầu từ ngày 9 tháng Ba đến 24 tháng Tư.

Trong lá thư gửi đi thay mặt Đức Thánh Cha Benedict XVI, Đức Cha Phêrô B. Wells, viết: « Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn hãy kín múc trong sự chiêm niệm Chúa Giêsu, ân sủng để được canh tân mỗi ngày theo trái tim Chúa, để làm cho ‘lời rao truyền về Chúa Kitô đến được với tất cả mọi người, để tái tạo các cộng đồng, để hành động cách thâm sâu bằng nhân chứng về các giá trị Phúc Âm cho xã hội và nền văn hóa’ (Novo millennio ineunte, n.29) ».

« Trong khi cầu chúc các bạn luôn luôn sinh hoạt phù hợp hơn với sư cao cả của sứ vụ các bạn được mời gọi thi hành và cầu xin Đức Nữ Đồng Trinh Maria ‘Gương sáng của sự Công Chính và Nữ Vương Hoà Bình che chở cho các bạn, Đức Thánh Cha ban phép lành Tòa Thánh cho các tham dự viên cuộc cấm phòng, trong Mùa Chay và tất cả những ai trên toàn thế giới sẽ theo dõi cuộc cấm phòng “Retraite dans la Ville” trên mạng lưới toàn cầu và các tu sĩ chịu trách nhiệm hướng dẫn ».

Năm 2010 có 40.500 người đã ghi danh tham dự

“La Retraite dans la Ville” là một chương trình miễn phí giúp cho có sự đồng hành với các tham dự viên trong Mùa Chay cho đến lễ Phục Sinh: một khi đã đăng ký, các tham dự viên sẽ nhận được mỗi ngày trong Mùa Chay một điện thư với một đoạn suy niệm ngắn về Thánh Kinh, một kinh tối với các ca vịnh của các tu sĩ Đa Minh, và khả năng xin được một tu sĩ làm linh hướng trong suốt Mùa Chay. Cũng có một gia trang “blog” để trao đổi với các tham dự viên khác, và một chỗ để nộp các ý chỉ cầu nguyện.

“La Retraite dans la Ville” đã được thực hiện từ năm 2003, và đã có một sự thành công ngày càng lớn mạnh trong các năm vừa qua, đặc biệt qua sự cổ võ cho Tân Phúc Âm Hóa: khoảng 27.500 người năm 2009, và năm 2010 trên 40.500 đã đăng ký vào cuộc cấm phòng!