Vatican, ngày 4 tháng 2, 2011 (CNA/EWTN News).- Tòa thánh đã tuyên bố ngày 4 tháng 2: Cuộc cấm phòng dài hạn năm nay để mở đầu cho Mùa Chay tại Vatican sẽ chú trọng phần nào đến vị tiền nhiệm của Đức Thánh Cha Benedict XVI. Các buổi tĩnh tâm trong tuần lễ từ ngày 13 tháng 3 đến 19 tháng 3 tại Chánh Điện Tông Đồ (Apostolic Palace) sẽ tập trung vào “Ánh sáng Chúa Kitô trong Trái tim Giáo Hội – Gioan Phaolô II và Thần học các Thánh.”

Ngoài việc đào sâu tinh thần thiêng liêng Mùa Chay, chủ đề của các cuộc suy niệm cũng chuẩn bị các tham dự viên cho việc phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vào ngày 1 tháng 5.

Cuộc tĩnh tâm linh thao hàng năm của Đức Thánh Cha và các thành viên của giáo triều Rôma và các giới chức khác trong Giáo Hội sẽ được một linh mục người Pháp Dòng Camêlô, cha Francois-Marie Lethel hướng dẫn.

Cha Lethel đã phục vụ làm thư ký cho Viện Thần Học Giáo Hoàng. Ngài cũng là giảng sư thần học tại Giáo Hoàng Học Viện Teresianum.

Ngài là một tác giả viết rất nhiều về hạnh các thánh. Một trong các tác phẩm chính của ngài nghiên cứu thần học các thánh để giải thích tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Trong các môn ngài giảng dậy tại Đại Học Teresianum năm nay gồm có một môn về Tình Yêu Chúa Kitô trong giáo huấn của Đức Gioan Phaolô II.

Khi hướng dẫn cuộc cấm phòng của Đức Thánh Cha, ngài sẽ tiếp diễn một truyền thống của Vatican được khởi sự từ năm 1929.

Thông thường, cuộc cấm phòng này được tổ chức tại nhà nguyện “Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp”. Các hồng y, giám mục, bề trên tổng quyền các dòng tu và thành viên giáo triều Tôma, và nhân viên phục vụ nội thất của Đức Thánh Cha cùng với ngài, tham dự các buổi giảng thuyết. Thông thường các buổi tĩnh tâm không kéo dài quá một giờ và có thể bao gồm việc đọc kinh Nhật Tụng và chầu Thánh Thể.

Cha Dòng Salesiêng Enrico dal Covolo đã giảng 17 bài ngắn về “Các bài học của Thiên Chúa và Giáo Hội về Ơn Gọi Linh Mục” trong cuộc tĩnh tâm năm ngoái. Cha và cha Lethel là hai thành viên đương thời của Hàn Lâm Viện các Thần Học Gia tại Vatican.

Vào cuối cuộc tĩnh tâm, Đức Thánh Cha sẽ nói chuyện với tất cả cử tọa.