VATICAN (CNS) – Khi còn là hồng y, Đức Thánh Cha Benedict XVI có mang thẻ ghi rõ ngài sẵn sàng ban tặng các bộ phận trong cơ thể của ngài.

Nhưng thẻ này hết hiệu lực khi ngài được bầu làm Giáo Hoàng, theo lời thư ký riêng của ngài. Vấn đề này được nêu ra khi một bác sĩ người Đức mới đây bắt đầu cổ động cho một chương trình hiến cơ phận bằng việc nhắc rằng Đức Thánh Cha đã ghi danh vào chương trình này trên 30 năm về trước.

Tòa Thánh đã yêu cầu vị bác sĩ này ngưng nêu danh Đức Thánh Cha như một tấm gương, và thư ký của Đức Thánh Cha là Đức Ông Georg Ganswein giải thích những lý do cho việc yêu cầu này trong một lá thư.

Theo Radio Vatican, bức thư viết: "Trong khi Đức Thánh Cha thực sự có thể ban tặng cơ phận, một sự kiện khác cũng đúng là, ngược với nhiều sự khẳng định của một số giới chức, tấm thẻ được phát cho ngài vào thập niên 70 đương nhiên trở thành mất hiệu lực khi Đức Hồng Ratzinger được bầu làm Giáo Hoàng.

Đức Tổng Giám Mục Zygmunt Zimowski, chủ tich Hội Đồng Giáo Hoàng về Mục Vụ Y Tế, nói với các phóng viên là lý do hiển nhiên của việc một giáo hoàng không thể ban tặng các cơ phận vì “cơ thể của ngài trực thuộc toàn thể Giáo Hội.”

Ngài nói: truyền thống của giáo hội là một thi hài của giáo hoàng phải được chôn cất nguyên vẹn, để phản ảnh sự kiện sẽ có một sự kính thờ trong tương lai.

Đức Tổng Giám Mục tiếp: "Điều này không loại trừ sự chính đáng và huy hoàng của việc dâng hiến cơ phận của một con người.

Các nguồn tin khác cho hay các giới chức trong giáo hội lo ngại là việc quảng cáo bên Đức, về Đức Thánh Cha 83 tuổi là một người ban tặng cơ phận có thể gây nên “nhưng sự trông đợi quá đáng” khi ngài qua đời.