ĐÀ NẴNG -- Đức Cha Nguyễn Bình Tĩnh thuộc giáo phận Đà Nẵng Một Giám mục và một Linh mục ở Việt Nam nói rằng mặc dù những đường lối chỉ đạo về dân số đưa ra gần đây bởi chính phủ tỏ ra có lạc quan, nhưng một vài điểm mâu thuẫn với Giáo huấn Công Giáo.

Quy định về dân số do Văn phòng Chính phủ đưa ra vào tháng Giêng có hiệu lực từ 01tháng 5 năm 2003. Vào tháng Hai, chính phủ cũng đưa ra một Nghị định về sự thụ thai bằng các phương pháp khoa học.

Đức Cha Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh của Đà Nẵng lưu ý đến một số điểm trong Nghị định như cấm sinh sản vô tính và sinh hộ, “có lẽ phù hợp với Giáo lý Công Giáo”. Nghị định cũng đưa ra việc phụ nữ độc thân và các cặp vợ chồng mất khả năng sinh sản có thể dùng các kỹ thuật sinh sản tạo ra sự mang thai ở các trung tâm y khoa được phép của Bộ Y tế.

Tuy nhiên Đức Cha Tĩnh cũng lưu ý rằng Giáo huấn Công Giáo không chấp thuận điều đó.

Cha Giuse Nguyễn Thế Thoại, người dạy ở Đại Chủng viện Nha Trang nói rằng trong khi chính phủ “có lý” trong việc đưa ra các luật lệ, thì mỗi cá nhân phải có trách nhiệm về luân lý của mình.