"Chúa Giêsu Thành Nazareth" đang được Đức Thánh Cha viết tập thứ 3

Vatican City (CNA / EWTN News) – Thời gian nghỉ hè hiện giờ của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI được ngài dành ra để viết tiếp tập ba của loạt sách "Chúa Giêsu Thành Nazareth". Cuốn sách mới này sẽ tìm cách làm sáng tỏ câu chuyện về thời thơ ấu của Chúa Giêsu từ các sách Phúc Âm.

Cha Federico Lombardi đã "phá vỡ" những tin tức chính thức trong chương trình hàng tuần "Octava dies" của ngài trên Truyền hình Vatican, dù các tin tức loan rằng Đức Thánh Cha đang viết phần bổ sung cho hai cuốn đầu. Một số ký giả Ý viết rằng đó sẽ là một cuốn sách, còn một số khác cho rằng đó chỉ là phụ lục cho hai tập trước. Còn cha Lombardi thì gọi đó là một "tập".

Sau tập sách đầu tiên viết về sứ vụ công khai của Chúa Giêsu và tập thứ hai viết về Cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh, cha phát ngôn viên Tòa Thánh Vatican cho hay "Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã đặt bút viết phần thứ ba và là phần cuối cùng về ‘Tin Mừng thời thơ ấu’"

Tập sách sẽ tập trung vào trình thuật đời sống thiếu thời của Chúa Giêsu từ Phúc Âm Thánh Matthêu và Luca.

Cha Lombardi cũng cho biết, tập hai của loạt sách "Chúa Giêsu thành Nazareth" hiện đang được dịch thuật và dự kiến sẽ được phát hành vào mùa xuân năm 2011.

Về ý nghĩa công việc viết tập sách mới này của Đức Thánh Cha, Cha Lombardi giải thích: "Điều đó thật rõ ràng... làm thế nào kết thúc dòng tư tưởng của ngài để mang lại cho phát họa vĩ đại của ngài từ nhiều năm trước đi đến hồi kết".

Cha Phát Ngôn Viên Tòa Thánh Vatican nhắc lại "tầm quan trọng cốt yếu" đối với tập đầu tiên trong suốt Thượng Hội Đồng Giám Mục hồi tháng Mười năm 2008 về "Lời Chúa", khi các diễn giả khác nhau gọi đó là "một kiểu mẫu của việc đọc Tin Mừng theo thần học và tu đức" và "một hướng dẫn cho các tín hữu nhằm tìm kiếm - qua các sách Tin Mừng - con người của Chúa Giêsu".

Cha Lombardi hy vọng một kết quả tương tự đối với tập ba, ngài thốt lên, "Đưa chúng ta đến gặp Chúa Giêsu!"

Cha Lombardi kết luận bằng cách lưu ý rằng qua sự cống hiến của Đức Thánh Cha dành cho Giáo Hội và các tín hữu, ngay cả trong những "ngày nghỉ" của ngài, chúng ta có thể thấy rằng chúng ta là "trung tâm điểm" trong sự phục vụ của ngài.

Theo Cha Lombardi, trong hai tuần đầu tiên của kỳ nghỉ hè của mình, Đức Thánh Cha cũng chỉnh sửa lại một trong những tập của bộ sách "Omnia Opera" của ngài, tập hợp các công việc trong đời sống của ngài, vốn đã được xuất bản bằng Đức ngữ và Ý ngữ.