Điện Vatican, ngày 06 tháng Năm 2010, theo tin Thông Tấn Xã toàn cầu (CWN) trong buổi nói chuyện được phát lại rộng rãi, Đức Hồng Y Levada, đương kim Bộ Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý-Đức Tin của Giáo Triều Rôma đã bày tỏ lòng tri ân và nhắc nhớ đến các công lao, tác phẩm của cố Đức Ông Ronald Knox, Đức Hồng Y Francis George, C.S. Lewis, Scott Hahn, và các tác giả khác đã tận tụy trong các công trình nghiên cứu về khoa Hộ Giáo Học (Apologetics).

Đức Hồng Y Levada kêu gọi thành lập một khoa Hộ Giáo Học mới để "đối đầu với Richard Dawkins và những người theo đuôi y trong cái tổ chức gọi là "Chủ nghĩa Vô thần kiểu mới". ("New" atheism)

"Bởi vì lý do này mà khoa Hộ Giáo Học rất đáng tin cậy, chúng ta phải đặt chú tâm lớn hơn nữa đến Mầu nhiệm và các nét tuyệt đẹp của Phụng Tự trong Giáo Hội Công Giáo, của viễn kiến về thế giới trong các Bí Tích đã dẫn đưa chúng ta đến sự nhận thức và trân qúy vẻ tuyệt đẹp của Sự Sáng tạo Thế giới như một sự tiên báo trước về Trời Mới và Đất Mới đã được mặc khải trong Lá thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông Đồ và trong Sách Khải Huyền,"

Được biết vào ngày 29 tháng Tư, tại Hội nghị quốc tế mang chủ đề " Một nền Tân Hộ Giáo cho Ngàn Năm Thứ Ba" họp tại Giáo Hoàng Học Viện Regina Apostolorum Roma kéo dài trong hai ngày trước đây, Đức Hồng Y Levada, Bộ Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý-Đức Tin trong diễn văn tựa đề " Sự Cấp bách cần có một nền Tân Hộ Giáo cho Giáo Hội Công Giáo trong thế kỷ 21" ngài đã tuyên bố; " Như những môn đệ muốn theo gương Đức Chúa Giêsu Kitô, Chúa Tể Tối Cao của chúng ta.- chúng ta làm chứng nhân trong cuộc sống với tư cách là các tín hữu-chúng ta đã thể hiện Đức Tin của chúng ta trong thực tế bằng các hoạt động vì bác ái và công lý. Đó là chiều kích quan trọng đo lường lòng tin của chúng ta với tư cách là những người cùng tham dự đối thoại trong một thời kỳ mới của một nền Tân Hộ Giáo."

(Xin cảm ơn Đấng Đáng Kính Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phao-lồ đệ nhị, các học giả, Linh Mục Giám Đốc VietCatholic và đồng biên tập Vũ Văn An, trong những bài kèm theo Dominic David Trần cố gắng phụ vào công việc này bằng những bài mang đúng nội dung Khoa Tân Hộ Giáo với chủ đề Bảo vệ Giáo Hội và Bênh vực Đức Giáo Hoàng. Apologetics.)