VATICAN (CNA) - Ủy Ban Hồng Y phụ trách trông coi các hoạt động của Ngân hàng Vatican, thường được gọi tắt là IOR, vừa bổ nhiệm lại một số chức danh trong ban giám đốc Ngân hàng Vatican. Một trong số những nhân vật mới được bổ nhiệm là Hiệp sĩ Tối cao của Đoàn Hiệp Sĩ Columbus, ông Carl Albert Anderson.

IOR là một định chế tài chính được quản lý bởi Hội Đồng Giám Sát, đây là hội đồng được Ủy Ban Hồng Y mà đứng đầu là ĐHY Tarcisio Bertone (Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh) bổ nhiệm sau mỗi nhiệm kỳ. Chức năng chính của IOR là quản lý tài khoản ngân hàng của các Dòng tu và những Tổ chức, Hiệp hội, Liên đoàn Công giáo...v.v.

Dịp này, Tòa Thánh Vatican cũng bổ nhiệm Hiệp sĩ Tối cao Anderson làm thành viên của Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân và thành viên của Hội đồng Giáo hoàng về Gia đình. Năm 2007, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã bổ nhiệm ông làm cố vấn cho Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông Xã hội.

Ông Anderson hiện đang là ủy viên Hội đồng Quản trị Đại học Công giáo Hoa Kỳ và là thành viên của Hội đồng Quản trị Đền thánh Quốc gia Đức Mẹ Đồng Trinh. Ông còn là thành viên của hội đồng tòa án Quận Columbia (D.C.) và được kết nạp vào Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.

Hiệp sĩ Anderson sẽ giữ vị trí mới trong Ban Giám Đốc tại Ngân hàng Vatican dưới quyền của tân Giám đốc vừa được bổ nhiệm Ettore Gotti Tedeschi, người Italia, là một giám đốc ngân hàng kỳ cựu và nổi tiếng. Phó giám đốc vừa được bổ nhiệm của IOR là ông Ronaldo Hermann Schmitz, người Đức.