HOA BƯỚMẢnh của Nguyễn Ngọc Danh

Từ trong cõi u minh của trời đất

Giữa muôn loài – cùng lau cỏ- ngàn cây.

Hỡi trần gian: ” Người có biết hôm nay”

Chúa tạo tôi thành bài thơ diễm lệ

(Ngoc Danh)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền