Khi Kinh Thánh của một tôn giáo được dùng để đề cao bạo lực, các nhà lãnh đạo tôn giáo cần phải phản ứng công khai và mạnh mẽ để bảo vệ cho hòa bình và công lý. Các tham dự viên của hội nghị Liên Tôn tại Vatican trong hai ngày 16 và 17/1/2003 đã thống nhất như trên.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 18/1/2003, các vị nhận định rằng: “Các Kinh Thánh của mỗi tôn giáo dạy dỗ con đường đi đến hòa bình, nhưng chúng ta cũng nhìn nhận rằng nhiều tác phẩm thiêng liêng khác nhau đã và vẫn còn tiếp tục được dùng để biện minh cho bạo lực, chiến tranh và sự loại trừ người khác.”.

Hơn 30 vị thuộc Kitô Giáo, Do Thái Giáo, Phật Giáo, Ấn Giáo, Đạo Sikh, Đạo Lão và Đạo Khổng đã gặp nhau trong 2 ngày 16 và 17/1/2003 tại Vatican trong khuôn khổ của một cuộc hội thảo do Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại Liên Tôn tổ chức.

Đức Hồng Y Theodore E. McCarrick và Đức Thượng Phụ Michel Sabbah là những thuyết trình viên chính. Tuy nhiên, Đức Thượng Phụ Michel Sabbah đã không đến được hội nghị vì thái độ khiêu khích của nhà cầm quyền Do Thái.