Cộng đoàn Công Giáo VN Thánh Vinh Sơn Liêm, Melbourne, Úc Châu và Cấm phòng Mùa Chay

Cấm phòng mùa Chay, NVT
Vào ngày thứ Tư, thứ Năm, và thứ Sáu, 14, 15, 16 tháng 3 vừa qua, Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm tại Melbourne, Úc Châu đã tổ chức chương trình Cấm Phòng Mùa Chay với chủ đề Con Người Mới Trong Mùa Chay: Chấp Nhận và Hy Vọng dưới sự hướng dẫn của liên tu sĩ Dòng Ngôi Lời và Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt.

Trong ba ngày liên tục vào lúc 7 giờ tối, giáo dân của cộng đoàn kéo về giáo xứ quây quần bên nhau để học hỏi, chia xẻ, và hội thảo về khái niệm Chấp Nhận và Hy Vọng. Theo như liên tu sĩ Dòng Ngôi Lời và Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, nếu biết chấp nhận những nghịch cảnh đã xảy đến trong cuộc đời và biết hy vọng vào một tương lai trong Đức Kitô Phục Sinh, đời sống của một người tín hữu có thể thay đổi, từ cũ sang mới, từ mất hy vọng sang tràn đầy hy vọng.

Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam thánh Vinh Sơn Liêm hiện nay đang do LM Quản Nhiệm Rafael Võ Đức Thiện phụ trách. Cộng đoàn nổi bật với các sinh hoạt của nhiều đoàn thể: 8 Giáo khu, Hội Legio, Liên Minh Thánh Tâm, ngành nữ Tông Đồ Thánh Tâm, Thiếu Nhi Thánh Thể, Hội Cao Niên, Dòng Ba Phan Sinh, Dòng Ba Đa Minh, 5 Ca Đoàn của giới trẻ, và trường Việt Ngữ. Theo lời LM Quản Nhiệm, gần đây những ngày thứ Sáu đầu tháng với giờ Chầu Thánh Thể và Thánh Lễ dưới sự hướng dẫn của đoàn Liên Minh Thánh Tâm được sự hưởng ứng của rất nhiều giáo dân.

www.nguyentrungtay.com