Dựa vào bài chia sẻ RƯỢU TÌNH YÊU của linh mục Phạm Tĩnh, tôi xin viết bài thơ này xin tặng quý độc giả:

Có Mẹ, có Giêsu trong tiệc cưới
Các Môn Đồ của Chúa cùng được mời
Không ai biết…nhưng Mẹ luôn thương người
Mẹ biết rằng tiệc cưới đã hết rượu

Maria Khách dự tiệc tốt bụng
Biết Tiệc cưới đã hết Rượu để mời
Đến bên Chúa Mẹ nhỏ nhẹ tỏ lời
“Xin Chúa làm Phép lạ để có Rượu”

Giúp Gia Chủ thoát dèm pha chê trách
Vì Buổi Tiệc đang bị thiếu rượu đây
Sẽ khó tránh bị chê cười sau nầy
“Tiệc Cưới gì mà lại để thiếu rượu?”

Hãy noi gương của giai nhân gia chủ
Khi lâm phải cảnh thiếu rượu đường cùng
Biết đúng người kêu cứu Mẹ khoan dung
Giúp có rượu tránh kẻ xấu chê trách

Riêng hai họ của cô dâu chú rễ
Nhờ Mẹ giúp tránh hàng xóm chê cười
Và nội bộ tránh chào xáo để đời
Hãy noi gương Rể Dâu Cậy trông Mẹ

Hãy chạy đến cùng Mẹ,Mẹ Cứu Giúp
Trong mọi lúc hãy cậy trông vào Người
Để Mẹ vui cầu giúp ta suốt đời
Nhờ qua Mẹ…Chúng Ta đến với Chúa

Cao Trí Dũng