Giáo xứ Holy Eucharist, St. Albans South, Melbourne và Cấm phòng Mùa Vọng 2006

Cấm phòng mùa Vọng, Vũ Ngọc Hoàn


Vào ba ngày vừa qua, 18, 19, và 20 tháng 12, giáo xứ Holy Eucharist, tại St. Albans South, Úc Châu đã tổ chức ba ngày cấm phòng Mùa Vọng với chủ đề “Mùa Vọng, Mùa Đèn Dầu” do linh mục Dòng Ngôi Lời và nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt phụ trách.

Trong ba ngày liên tục, vào lúc 7 giờ tối, giáo dân xứ Holy Eucharist đã kéo về giáo xứ quây quần xum họp trong thánh đường để học hỏi với nhau dụ ngôn 5 người trinh nữ khôn ngoan và 5 người trinh nữ dại khờ mang đèn dầu đi đón chờ chú rể Giêsu (Matt 25:1-12). Chủ đề “Mùa Vọng, Mùa Đèn Dầu” của chương trình Cấm phòng được các linh mục Dòng Ngôi Lời và nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt phân tích dưới ba lăng kiếng:

(1). Mùa Vọng là Mùa Đại Lộ với hình ảnh của ngôn sứ Gioan Tiền Hô sống trong sa mạc kêu gọi người dân hãy dọn đường cho Hoàng Tử Bình An đang tới. Và khi Ngài tới, Hoàng Tử sẽ thay đổi cuộc sống lọ lem của những Cô Tấm trong thiên niên kỷ thứ ba thôi không còn lọ lem.

(2). Mùa Vọng cũng là Mùa Đèn Dầu, dầu ở đây là dầu của niềm tin được khai quật từ những mỏ dầu Thánh Lễ, Cơm Hằng Sống (Ártos), Sống Chứng Nhân Tin Mừng (Maturía), và những lời kinh nguyện.

(3). Năm người trinh nữ khôn ngoan tỉnh thức, mang theo dầu dự trữ đón chờ chú rể Giêsu. Năm người trinh nữ khờ dại thì không. Do đó, trong ba ngày Cấm phòng mùa Vọng, giáo dân được nhắc nhở hãy tỉnh thức để khi Hoàng Tử Bình An tới, Ngài nhận ra người người trong giáo xứ đều đang tỉnh thức đốt đèn dầu cháy sáng chờ đón Ngài.

Chương trình Cấm phòng đã kết thúc vào lúc 9 giờ tối ngày 20 tháng 12 sau khi giáo dân đã nhận được ân sủng của Thiên Chúa qua bí tích Hòa Giải và ngón nến trắng tượng trưng cho đèn dầu của những người khôn ngoan trong bài Tin Mừng Matt 25:1-12.

Được biết Giáo xứ Holy Eucharist thuộc về St. Albans South, một vùng phụ cận của thành phố Melbourne, tiểu bang Victoria. Cha Lê Văn Sơn là linh mục đặc trách mục vụ cho giáo dân Việt Nam thuộc về giáo xứ và vùng phụ cận. Thánh lễ Chúa Nhật của giáo xứ được tổ chức hằng tuần vào lúc 12:30pm.

www.nguyentrungtay.com/index.html