Đức Giám Mục Giorgio Biguzzi của giáo phận Makeni, Sierra Leone đã bày tỏ sự buồn phiền của ngài vì chính quyền Canada đã không cấp visa cho các thanh niên Sierra Leone tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Toronto.

Đức Cha Giorgio Biguzzi cho thông tấn xã truyền giáo Misna biết "Đoàn đại biểu Sierra Leone gồm 12 bạn trẻ, hai linh mục và chính tôi. Chính quyền Canada chỉ cấp visa nhập cảnh cho tôi và hai linh mục với lý do chúng tôi là những người đã đưa ra đủ bằng chứng sẽ quay về Sierra Leone sau Ngày Quốc Tế Giới Trẻ; trong khi các bạn trẻ thì họ sợ sẽ lợi dụng cơ hội này để rời bỏ đất nước của họ".

Đức Cha Giorgio Biguzzi buồn rầu cho biết ngài đành phải đi một mình vì hai linh mục cùng đi đã từ chối không đi nếu không có các bạn trẻ cùng đi. Đức Giám Mục Giorgio Biguzzi có những trách nhiệm đã được chỉ định tại Ngày Quốc Tế Giới Trẻ.

Cho tới nay chính quyền Canada đã từ chối ít nhất 6000 visa nhập cảnh từ các nước thuộc Thế Giới Thứ Ba vì sợ họ sẽ ở lại sau Ngày Quốc Tế Giới Trẻ.

Đức Cha Giorgio Biguzzi sang Canada theo ngã Guinea nhận định chua chát: "Tôi kinh ngạc rằng trong thời đại toàn cầu hóa này mà nhiều rào cản lại được dựng lên, nhiều bức tường ngăn cách không vượt qua được đã chặn đứng giới trẻ Sierra Leone không cho họ chia sẻ đức tin của họ, một đức tin đã kinh qua 10 năm chiến tranh kinh hoàng".

Đức Cha ngậm ngùi: "Ngay lúc này đây, khi hòa bình vừa ló dạng, người ta dập tắt ngay sự cử mừng của chúng tôi".

Cần biết, trong 10 năm qua, thế giới đã ngoảnh mặt làm ngơ trước nỗi thống khổ của người dân Sierra Leone.