Lễ Khấn Trọn Đời & Ngân Khánh Khấn Dòng Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang

Lế khấn dòng
“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước

Là ánh sáng chỉ đường con đi”. (Tv 118, 105)

Nhờ hồng ân Thiên Chúa và sự trợ giúp của Đức Mẹ Khiết Tâm,

Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang hân hoan mừng:

* Lễ Khấn trọn đời:

Của các chị nữ tu:

1. Anne Liên Hương

2. Marie Mad. Thuỳ Hương

3. Marie Lan Hương

4. Anne Kim Thư

5. Agnès Vân Thư

6. Marie Trang Thư

7. Marie Xuân Thư

* Ngân Khánh Khấn Dòng:

Của các chị nữ tu:

Lễ khấn dòng
* 1. Marthe Vân Phương

2. Marthe Linh Phương

3. Marthe Tâm Phương

4. Marie Đan Phương

5. Marie Mad. Diên Phương

6. Anne Như Phương

7. Marie Châu Phương

Thánh lễ tuyên khấn được cử hành tại nguyện đường Hội Dòng lúc 8 giờ 00 ngày 22 tháng 08 năm 2006, do Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám Mục Phó Giáo phận Nha Trang chủ sự

Lễ khấn dòng
Lễ khấn dòng