Washington: Hội nghị mùa Thu của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ được tổ chức tại Khách Sạn Hyatt Regency ở Hoa Thịnh Ðốn, đây được coi là hội nghị đáng ghi nhớ nhất liên quan đến việc chuẩn y những qui tắc đến giáo sĩ lạm dụng tính dục. Hội nghị bắt đầu từ ngày thứ Hai 11/11 và kết thúc ngày thứ Năm 14/11 với một chương trình nghị sự dầy đặc mà các giám mục Hoa Kỳ đã thông qua.


Sơ lược chung chương trình nghị sự trong bốn ngày hội nghị của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ:

- Hầu hết đồng ý những qui tắc được duyệt xét lại đúc kết từ Ủy Ban Hỗn Hợp Vatican- Hoa Kỳ về giáo sĩ lạm dụng tính dục.
- Thay đổi một ít trong bản "Hiến Chương Bảo Vệ Trẻ Em và Người Trẻ" hầu thích hợp với bản qui tắc được duyệt xét.
- Xin lỗi lỗi lầm đã qua khi giải quyết các linh mục lạm dụng tính dục và xử lý như thế nào đối với giám mục có liên lụy đến những cư xử xấu về tính dục.
- Ðồng ý bắt đầu tiến hành thảo luận hầu có thể đưa ra công đồng chung cho Giáo Hội Hoa Kỳ.
- Chấp thuận thư mục vụ chung được ghi dấu trong lịch sử đối với các giám mục Mễ Tây Cơ kêu gọi di dân giữa hai quốc gia sao cho "cần thiết và sinh lợi ích".

- Tái cam kết chống đói giảm nghèo tại quốc nội cũng như hải ngoại và khẩn thiết dấn thân chống khủng bố và những đe dọa khác.
- Bổ túc văn kiện đã 10 năm về bạo lực gia đình đối với phụ nữ, nhắc lại những hành động như thế là tội lỗi và thường là tội phạm.
- Ðánh dấu 30 năm phán quyết Roe vs Wade với sự quyết tâm tiếp tục hành động để lật đổ phán quyết của Tòa Thượng Thẩm về phá thai "cho dẫu có kéo dài đến bao lâu đi nữa".
- Chấp thuận chương trình mới củng cố thừa tác vụ giữa 25 triệu giáo dân Công Giáo Hispanic trong lúc họ đang dần chiếm mức đa số so với Giáo Dân Công Giáo Hoa Kỳ.
- Nghe lời kêu gọi của Ðức Hồng Y Lubomyr Husar tại Lviv, Ukraine đối với các giám mục Hoa Kỳ hãy lấy lại vai trò của mình là những nhà lãnh đạo luân lý trong thế giới.


- Bày tỏ tình liên kết với hàng giám mục Colombia theo sau vụ bắt cóc Ðức Giám Mục Jorge Jimenez Carvajai tại Zipaquira, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ La Tinh.
- Ðồng ý duyệt lại ưu khuyết điểm của sách bài đọc trong Thánh Lễ đã phát hành trong 5 năm qua.
- Chấp thuận Sách Lễ Quy Roma và Nghi Thức Thụ Phong cho Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế.
- Chấp thuận bổ túc lời tựa lá thư mục vụ đã ấn hành 10 năm về cương vị quản lý và cho phép soạn thảo một lá thư mục vụ nhằm tới giới trẻ vễ những nguyên tắc trong cương vị quản lý.
- Chấp thuận những qui tắc mới thống nhất trên tòan quốc về gây quỹ cho giáo hội, bán hay cho thuê tài sản của giáo hội.

- Chấp thuận cuốn sách chỉ nam mới liên quan đến tài chánh trong Giáo Phận.
- Chấp thuận ngân sách 53.1 triệu Mỹ Kim cho Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ cho tài khóa năm 2003 và gia tăng 3.5% mức đóng góp của Giáo Phận để tài trợ cho Hội Ðồng cho năm 2004.

- Ðồng ý dành ngân sách ngoại lệ gồm hơn 3 triệu Mỹ Kim, chi phí cho văn phòng bảo vệ trẻ em toàn quốc và dành cho các vấn đề liên quan đến lạm dụng trong 3 năm tới.