Những người Công Giáo phải hiệp thông đoàn kết với tất cả những người di dân

Đức Giám Mục Barnes với Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị
WASHINGTON, D.C. (CNA).- Các Đức Giám Mục Hoa kỳ kêu gọi tất cả những người Công Giáo phải biết hiệp thông và đoàn kết với tất cả những người di dân, kể cả những người nhập cư, những người tị nạn và những nạn nhân của nạn buôn người.

Thay mặt Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, Đức Giám Mục Gerald Barnes của Giáo Phận San Bernardino, bang California đã đưa ra lời kêu gọi trên nhân Tuần Lễ Di Dân Quốc Gia lần thứ 25 mỗi năm, được diễn ra từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 1 năm 2006.

Chủ đề của năm 2006 là Cuộc Hành Trình Tiến Đến Công Lý (Journey to Justice).

Đức Giám Mục Barnes trích dẫn lá thư mục vụ được viết bởi các Đức Giám Mục Hoa Kỳ và Mêhicô, dưới nhan đề: "Không Còn Là Những Người Lạ Nữa, Tất Cả Chúng Ta Cùng Nhau Trong Cuộc Hành Trình của Niềm Hy Vọng" (Strangers No Longer, Together on the Journey of Hope).

Lá thư mục vụ được đọc như sau: "Từ thưở tạo dựng cho đến mãi bây giờ, Hoa Kỳ vẫn mãi là một quốc gia của những người nhập cư trên cơ sở của một niềm xác tín rằng những người mới đến mang theo sinh lực, niềm hy vọng và sự đa dạng về văn hóa mới. Chính nhờ đức tin phổ quát của chúng ta vào Chúa Giêsu Kitô, giúp chúng ta biết tìm kiếm mọi cách để đạt đến tình đoàn kết này. Chính đức tin giúp chúng ta vượt xa mọi biên giới, và biết khắc phục tất cả mọi hình thức kỳ thị và bạo động để chúng ta có thể dựng xây những mối quan hệ chân chính và yêu thương."

Đức Giám Mục Barnes nói, những người di dân đến Hoa Kỳ cũng phải diện đối với sự kỳ thị và bóc lột. Ngài giải thích thêm: "Cũng vì lý do đó, mà các Đức Giám Mục cùng với sự liên kết rộng rải với tất cả những tổ chức Công Giáo, tất cả đều cùng nhau cam kết thay đổi mọi suy nghĩ và con tim thông qua Tuần Lễ Di Dân Quốc Gia này để Tất Cả Chúng Ta Cùng Nhau Trong Cuộc Hành Trình của Niềm Hy Vọng."

Ngài nói, bằng việc ôm ấp, rộng mở đón chào những người mới đến trong tinh thần hòa bình và hy vọng, vì lẽ, họ thật sự là Thân Mình của Chúa Kitô.

Muốn biết thêm chi tiết về Tuần Lễ này, xin vào trang web tại địa chỉ: www.justiceforimmigrants.org hay www.usccb.org/mrs/nmw.shtml