Washingston: Các vị Giám Mục Hoa Kỳ đã làm việc qua các văn kiện về sự cưỡng bức trong gia đình, phá thai, mục vụ cho người Hispanic và nhiều vấn đề về phụng vụ trong ngày thứ 2 của hội nghị Hội Ðồng Giám Mục vào ngày Thứ Ba 12/11/2002 để dành thời gian thảo luận thêm về giáo sĩ lạm dụng tính dục trong ngày kế tiếp.


Mặc dầu số phiếu bầu không được công bố ra bên ngoài trong cùng ngày, xem ra thì có rất ít hay có những trường hợp không có tranh cãi trên các văn kiện. Ngày thứ 2 trong hội nghị cũng bao gồm việc bầu cử các chủ tịch uỷ ban và các chủ tịch ủy ban được tuyển chọn.

Những vấn đề được thêm vào trong chương trình nghị sự là thông tư đề nghị khẳng định lại khía cạnh chiến tranh hợp lý theo Công Giáo trước tình trạng chiến tranh với Iraq có thể xảy ra và lá thư bày tỏ tình liên kết với các giám mục Colombia theo sau vụ bắt cóc Ðức Giám Mục Jorge Mimenez Carvajal tại Zipaquira là chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ La Tinh.

Ba thành viên của nhóm Soulforce, một tổ chức những người đồng tình luyến ái công giáo đã bị bắt vì tội xâm nhập bất hợp pháp tại Khách Sạn Hyatt Regency, nơi diễn ra hội nghị Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ.

Theo phát ngôn viên của nhóm Soulforce cả ba người tên là Kara Speltz, Ken Einhaus và Mike Peres đã vào khách sạn để xin các Giám Mục ban Bí Tích Thánh Thể mà họ đã bị từ chối rước Mình Thánh trong thánh lễ tối hôm trước, tại Vương Cung Thánh Ðường Ðền Thánh Vô Nhiễm với sự tham dự của tất cả các giám mục tham dự hội nghị.

Nữ Tu Dòng Bác Ái Mary Ann Walsh, phát ngôn viên của Hội Ðồng Giám Mục cho biết cả ba bị từ chối cho rước lễ là vì tại Ðền Thánh có chính sách là không cho phép người biểu tình rước lễ.

Trong thánh lễ tại Ðền Thánh vào tối ngày thứ Hai 11/11, Ðức Cha Gregory chủ tế Thánh Lễ và Ðức Cha William S. Skylstad tại Spokane, Wash., là phó chủ tịch ban bài giảng. Ngày hôm thứ hai tại Washington cũng là ngày u ám, trời đổ nhiều cơn mưa, Ðức Cha đã mượn hình ảnh này để nói lên những cơn mây đen tối vẫn còn lơ lửng bao phủ trên giáo hội Hoa Kỳ hầu hết suốt năm.

Ðức Cha phó chủ tịch giảng "Chúng ta không bao giờ nhụt bước .. ngay cả khi chúng ta thất bại".

Ngoài việc xét đến những câu hỏi liên quan đến việc lạm dụng tính dục, các giám mục Hoa Kỳ còn phải bàn tới tình trạng nghèo đói tại Hoa Kỳ và trên thế giới, cương vị quản trị, những vấn đề ngân sách của giáo phận, những quan tâm về biên giới với Mễ Tây Cơ.

"Khi tôi kêu cứu: Một đáp ứng mục vụ tới sự cưỡng bức phụ nữ trong gia đình" đó là một văn kiện được bổ túc theo bản cũ đã 10 năm, với thêm phần thống kê chiếu theo phạm vi phụ nữ bị cưỡng bức trong gia đình và những tin tức cập nhật làm tài liệu để giúp họ.

Dựa theo bản cũ ấn hành vào năm 1992, bản thông tư mới nói rằng : "Bạo lực trong mọi hình thức: thể lý, giới tính, tâm lý hay bằng lời nói.. là điều tội lỗi, thường đó cũng là một tội phạm nữa". Số phiếu đồng ý 249-2 với 1 phiếu trắng.


Trong văn thư về phá thai, nhằm đánh dấu 30 năm theo quyết định của Tòa Thượng Thẩm Roe vs Wade vào tháng Giêng, các Giám Mục cam kết tiếp tục hành động để loại bỏ quyết định này "cho dù có kéo dài đến bao lâu, cho dù cần phải hy sinh đến thế nào".

Bản thông tư ngắn với chủ đề "Một Vấn Ðề của Tâm Hồn" hứa sự trợ giúp tới bất cứ ai đang nghĩ đến chuyện phá thai và tới những "tâm hôn tan vỡ" là những người vẫn khóc thương hối tiếc tới việc phá thai quá khứ của đời mình. Số phiếu đồng ý 250-0 với 1 phiếu trắng.

"Encuentro và Việc Truyền Giáo: Một khuôn khổ mục vụ tái canh tân dành cho Thừa Tác Vụ Hispanic" cũng đề cương một chương trình mới nhằm củng cố thừa tác vụ giữa 25 triệu giáo dân Công Giáo Hispanic, chiếm đến 40% tổng số Giáo Dân Công Giáo tại Hoa Kỳ. Dựa theo những đề nghị đưa ra là gia tăng số giáo sĩ Hispany và các giáo sĩ nói tiếng Tây Ban Nha không phải là Hispanic, nhằm mục đích ngăn ngừa tình trạng tách rời khỏi giáo hội Công Giáo để tham gia vào các tôn giáo khác và cũng nhằm mục đích cải thiện tài năng giáo dục huấn luyện cho người Hispanic trong các địa vị lãnh đạo trong giáo hội. Số phiếu tán thành 254-1 với 1 phiếu trắng.

Về mặt Phụng vụ, các giám mục Hoa Kỳ đồng ý bắt đầu tiến trình duyệt xét lại những ưu khuyết điểm sách bài đọc và hai văn bản được chuẩn y dùng trong phụng vụ tại Hoa Kỳ, đó là sách lễ quy Roma và nghi thức thụ phong Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế.