BÁI PHỤC CHÚA KITÔ VUA

Một số vị vua khiến chúng ta khâm phục, ngưỡng mộ sự khôn ngoan, đức độ của họ. Nhưng Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ khiến nhân loại phải tâm phục khẩu phục, phải nghiêng mình bái phục Ngài. Vì sao?

1. Phục vụ: Vua các nước luôn có đông đảo kẻ hầu người hạ phục vụ mình. Ngược lại, Chúa Kitô vua lại đi phục vụ môn đệ đến độ hy sinh thân mình để cứu độ loài người. Chúa phục vụ như người mục tử nhân lành chăm sóc đoàn chiên từng ly từng tí từ ăn uống ngủ nghỉ đến tìm kiếm chữa lành (Bài đọc 1). Sự phục vụ ân cần tận tình chu đáo của Chúa khiến chúng ta phục sát đất.

2. Phục sinh: Vua các nước băng hà là nằm im ở đấy, dù có đủ thứ thuốc ướp xác, dù có lăng mộ đồ sộ đến mấy thì cũng không trỗi dậy được. Ngược lại, Chúa Kitô vua đã trỗi dậy từ cõi chết, Ngài đã phục sinh. Chúa phục sinh mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu mà liên đới với Ngài thì cũng được sống lại (Bài đọc 2). Như vậy, Chúa không chỉ là vua cả đời, mà là vua muôn đời.

3. Phục tùng: Một đặc tính quan trọng của thần dân bề tôi là trung thành, phục tùng vua. Thế nên, nếu chúng ta tôn nhận Chúa Kitô là vua, thì tất nhiên chúng ta phải hết lòng phục tùng Ngài. Phục tùng Chúa chính là lắng nghe và thực hành những lời Chúa dạy, nhất là giới luật yêu thương. Vì sau cùng, Chúa căn cứ vào yêu thương phục vụ để xét xử loài người.

Mỗi nước có những bộ quốc phục khác nhau. Bộ quốc phục của vương quốc Chúa Kitô chính là tình tình yêu phục vụ, chăm lo cho người khác. Trong ngày phán xét chung, ai làm phúc giúp người thì được Chúa thưởng phúc thiên đàng, ai làm lơ không giúp đỡ thì bị Chúa loại ra ngoài. Thế nên, hãy phục tùng Vua Giêsu phục sinh bằng đời sống phục vụ. Amen.