WASGHINTON DC -- Vào lúc 4:00 chiều ngày 13/8 hôm nay, các linh mục và nam nữ tu sĩ thuộc Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ đã có cuộc bầu vị tân chủ tịch Giáo Sĩ và Tu Sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ, đồng thời cũng là chủ tịch của Liên Đoàn CGVN/HK.

Trong cuộc bầu cử sơ bộ trước đây có 338 linh mục, tu sĩ, nữ tu đã bầu phiếu và cuộc mở phiếu vào ngày 18/7/2005 có sự chứng kiến của Đức ông Phạm Văn Phương, Cha Nguyễn văn Tuyên, ông Nguyễn Tạc, nữ tu Kim Lê thì hai vị được nhiều phiếu nhất là Đức ông Phạm Xuân Thắng và LM Đoàn Đình Bảng.

Trong cuộc bầu cử hôm nay các linh mục nam nữ tu sĩ hiện diện đã chọn Đức ông Phạm Xuân Thắng trong lần bầu phiếu đầu tiên trong chức vụ Tân Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2005-2009.

Sau cuộc bầu cử của Giáo sĩ và Tu sĩ đến cuộc bầu cử chức vụ Đại Diện Giáo Dân trong Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, đồng thời cũng là phó chủ tịch 3 cùa Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Theo cuộc bầu cử sơ bộ một tháng trước đây, 3 vị sau đây đã được đề cử đó là: Ông nguyên chủ tịch giáo dân Nguyễn Quang Vinh (Michigan) bác sĩ Nguyễn Đức Tuấn (California) và chị Lương Bích Vi (Texas).

Toàn thể các đại biểu giáo dân từ khắp các 8 Miền Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ đã tham gia cuộc bỏ phiếu hôm nay. Kết quả cuộc bầu cử bác sĩ Nguyễn Đức Tuấn đã trúng cử chức vụ Đại Diện Giáo Dân Việt Nam tại Hoa Kỳ và đồng thời cũng là Phó chủ tịch 3 của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ niên khóa 2005-2009.

Đức ông Phạm Xuân Thắng


Bác sĩ Nguyễn Đức Tuấn