HIROSHIMA, Japan (CNS) Cách đây 60 năm một sinh viên 19 tuổi,tên là Hayazoe Jo, bị gọi nhập ngũ vào quân đội Nhật Hoàng và được gởi đến làm việc tại nhà máy chế tạo vũ khí. Sáu mươi năm sau khi Hoa Kỳ thả bom nguyên tử xuống Hiroshima vào ngày 6 tháng 8, năm 1945, Cha Hayazoe nay đã 79 tuổi đang là một cha sở, nhớ lại quang cảnh khủng khiếp rùng rợn của trận bom và chính biến cố này đã thay đổi cuộc sống của ngài. Ngài đã trở lại đạo Công giáo và xin đi tu làm linh mục. Ngài đã nói với Cơ quan Truyền thông UCA News có trụ sở tại Thái Lan như sau:

“Một tiếng nổ khủng khiếp xẩy ra lúc 8:15, khi tàu điện mà tôi thường dùng để đi làm mỗi ngày vừa vượt qua khỏi cầu. Cha Hayazoe tiếp: “Nếu tôi không bị gọi nhập ngũ mà hằng ngày tôi cứ đi học ở Hiroshima thì tôi không còn nữa. Nếu tôi không được gởi đến làm việc tại nhà máy ở Otake thì tôi sẽ là một trong những xác đen thui nằm dọc theo đường lộ.”

Từ Otake Cha Hayazoe nhìn thấy một chiếc nấm khổng lồ bao trùm trên thành phố Hiroshima. Ngày hôm sau Cha Hayazoe được gởi về trường cũ để giúp đỡ các nạn nhân. “Mùi hôi thối của những xác chết cháy đen và ung thối nồng nực, tôi khống còn chịu đựng được nữa. “Tôi đã khóc và khóc thật nhiều.”