Ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Maria đến từ Thiên Chúa

(Suy niệm lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội 8-12)

Đã là con người ai cũng mắc tội tổ tông cả, thế tại sao Đức Maria lại được ơn Vô nhiễm Nguyên Tội? Có phải cho đến năm 1854, Đức Maria mới được công nhận là Vô Nhiễm Nguyên Tội không? Đây là tín điều để buộc mọi tín hữu phải tin mà thôi, chứ chương trình của Thiên Chúa đã có trước đời đời cho ơn cứu độ nhân loại. Nghĩa là chính Thiên Chúa đã chọn Đức Maria từ trong cung lòng của Bà Anna và Ông GioaKim. Để Con Thiên Chúa, là Đức Giê-su nhập thể và nhập thế, Thiên Chúa đã chọn cung lòng thanh khiết, thật xứng đáng nơi Đức Maria. Tại sao vậy? Vì Thiên Chúa là Đấng Thánh, là Đấng vô cùng Thanh Sạch và Thánh Thiện nên cung lòng sinh ra Ngài ở trần gian cũng phải thánh thiện và thanh sạch. Chính vì thế, cung lòng của Đức Maria không thể nhiễm lấy tội tổ tông được. Tội tổ tông là tội kiêu ngạo, là tội bất trung giữa tổ tông loài người là A-dam và E-và đối với Thiên Chúa, Đấng Sáng Tạo.

Quả thật, ngay từ đầu, Thiên Chúa đã sáng mọi sự thật tốt đẹp. Muôn loài muôn vật, ngay cả con người, đỉnh cao sáng tạo của Thiên Chúa cũng rất tốt đẹp. Vườn địa đàng lúc bấy giờ như là nơi hạnh phúc giữa Thiên Chúa với con nguòi, giữa con người với thiên nhiên, với muôn loài muôn vật. Một mối liên hệ thật tốt đẹp và hiệp hành giữa Đấng Sáng Tạo với các thụ tạo. Thế nhưng, sau khi tổ tông loài người bất tuân lệnh của Thiên Chúa, con người đã trốn tránh Thiên Chúa và trốn tránh thiên nhiên. Sau khi phạm tội, con người đã nhận ra mình trần truồng, bất xứng không dám lộ diện và hiện diện với Thiên Chúa nữa. Tội lỗi đã làm cho con người xa lánh Thiên Chúa. Không những vậy, tội lỗi làm cho con người xa lánh nhau và đổ lỗi cho nhau. Có thể nói “văn hoá đổ thừa” đã có từ thời tổ tông loài người.

Tuy nhiên, Thiên Chúa là Đấng thông minh vô cùng, Đấng toàn năng toàn thiện: “Chúa chúng ta ngự trên trời, Ngài làm tất cả những gì Ngài muốn” (x. Tv 115,1-8). Đức Ma-ri-a nói: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn” (Lc 1,49); “Đối với con người thì thật là khó nhưng đối với Thiên Chúa thì khác: vì không có điều gì Ngài không làm được” (Mc 10,27). Vì thế, Thiên Chúa đã không thể thua cuộc khi con người phạm tội. Vì bản chất của Ngài là tình yêu, yêu là không loại trừ và huỷ diệt dẫu con người bất trung bất nghĩa, dẫu con người phạm tội lần này đến lượt khác. Có thể nói tội lỗi và phản bội thuộc về con người, còn tha thứ và yêu thương thuộc về Thiên Chúa. Thiên Chúa tha thứ không mệt mỏi, chỉ sợ con người mệt mỏi chạy đến với Ngài mà thôi.

Nhờ vậy, Thiên Chúa đã chọn Đức Maria để Mẹ trở thành người sinh ra Con Thiên Chúa, là Đức Giê-su Ki-tô. Ngang qua bài Tin mừng (Lc 1, 26-38) hôm nay, chúng ta đọc lại cuộc truyền tin cho Đức Maria của sứ thần Gabriel để hiểu rõ tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại tội lỗi. Có thể nói việc truyền tin cho Đức Maria hôm nay là báo cho Đức Maria biết kế hoạch của Thiên Chúa một cách rõ ràng và cụ thể mà thôi, còn mọi sự Thiên Chúa đã có sự tiên liệu và chuẩn bị từ đời đời rồi. Thiên Chúa đã chuẩn bị từ trước và đã chọn cung lòng xứng đáng để Con Thiên Chúa, Ngôi Lời Nhập Thể, đó là cung lòng Đức Maria. Một cung lòng thanh sạch, một cung lòng “ xinh đẹp, lỗng lẫy, khồng tì ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào,” (x.Ep 5,27) nhưng thánh thiện và trong trắng mới thật sự phù hợp với vị Thiên Chúa, Đấng Thánh vô cùng, thiêng liêng vô cùng, toàn năng vô cùng và ở khắp mọi nơi.

Tuy vậy, nhưng lời đáp xin vâng của Đức Maria trong biến cố truyền tin hết sức quan trọng, vô cùng cần thiết. Dẫu Thiên Chúa là Đấng làm nên mọi sự và chỉ cần phán một lời thì tất cả sẽ thành toàn, nhưng Thiên Chúa vẫn luôn tôn trọng tự do của con người. Đây là một trong ba quan năng mà Thiên Chúa đã ban cho con người khi sáng tạo nên con người: đó là lý trí, ý chí và tự do.

Quả thật, nhờ được chọn làm mẹ của Con Thiên Chúa, là Đức Giê-su, mà Đức Maria được đón nhận nhiều ân phúc của Thiên Chúa. Ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội nơi Đức Maria đã nói lên tất cả sự tốt lành thánh thiện mà Đức Maria ắt phải có để sinh hạ Đức Giê-su Ki-tô. Nhờ ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội này mà Đức Maria đã được gọi là “Đấng đầy ơn phúc, Đấng luôn có Chúa ở cùng.” Nhờ ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Maria đã luôn luôn sống đẹp lòng Thiên Chúa, “luôn lắng nghe Lời Chúa và suy đi nghĩ lại trong lòng.”.(x.Lc 2,16-21). Nhờ ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Maria đã luôn trở nên tinh tuyền thánh thiện trước nhan Đức Chúa.

Là ki-tô hữu, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm hình ảnh Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội để trước tiên tạ ơn Thiên Chúa liên lỉ và cám ơn Đức Maria, vì nhờ lời đáp xin vâng của Mẹ mà Thiên Chúa đã ban ơn cứu độ cho loài người ngang qua Đức Giê-su Ki-tô, thứ đến chúng ta chiêm ngắm cung lòng thanh sạch của Đức Maria để noi gương bắt chước Mẹ để sống thánh thiện trong từng giây phút của cuộc đời để Chúa luôn ngự trị và ở cùng.

Linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương