Đan Viện Thánh Mẫu Chău Sơn Sacramento CA Mừng Bổn Mạng năm 2022.

Sacramento CA: Sau 3 năm tạm dừng mọi sinh hoạt của cộng đoàn Gia Đình Châu Sơn Hoa Kỳ tại Sacramento California vì đại dịch Covid-19. Năm nay tình hình dịch bệnh đã được ổn định trên toàn thế giới. Cho nên, Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn Sacramento đã long trọng tổ chức Lễ Mừng Bổn Mạng của Đan Viện Lễ Đức Mẹ Hồn Xac Lên Trời, vào 2 ngày thứ Bảy 10 tháng 9 đến ngày Chúa Nhật 11 tháng 9 năm 2022.

Xem Hình

Nhân dịp nầy cũng là kỷ niệm 21 năm Đan Viện hoạt động tại Hoa Kỳ và 17 năm thành lập Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn Sacramento California và Gia đình Châu Sơn Hoa Kỳ. Đồng thời, đặc biệt kỷ niệm 25 năm ngày thụ phong Linh Mục (lễ Ngân Khánh) của Đức Viện Phụ Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương Lâm Đồng Việt Nam, Đức Viện Phụ Dominic Savio Trần Thiết Hùng O.cist, ngoài ra cũng mừng Cha giảng phòng cho đại hội năm nay Cha Matthêu Nguyễn Khắc Hy cũng cùng kỷ niệm 25 năm Linh Mục của Cha với Đức Viện Phụ, thật là niềm vui của Đan Viện và cộng đoàn Gia Đình Châu Sơn Hoa Kỳ trong sự trùng hợp thú vị nầy, Tạ Ơn Chúa !.

Thứ Bảy, 10/9/2022 từ sáng sớm cộng đoàn Gia Đình Châu Sơn khắp mọi nơi đã lần lược kéo nhau về nhà Mẹ Đan Viện bằng mọi phương tiện khác nhau và các miền khác nhau có người từ xa xôi Boston Massachusetts, Houston Texas, Florida, Portland Oregon, 2 miền Bắc và Nam California, và nhiều miền khác nữa, mọi người vui vẽ chào đón nhau cũng quý Cha quý Thầy Đan Viện và anh em bạn bè quen biết nhau từ nhiều năm trước nhưng vì dịch Covid nên không gặp nhau được, riêng thời tiết thì thật thuận hòa với nhiệt độ trong hai ngày Đại Hội chỉ trên dưới 80 độ F so với những ngày vừa qua trên 100 độ F.

Chương Trình trong 2 ngày Đại Hội được tuần tự như sau:

1- Thứ Bảy ngày 10 tháng 9 năm 2022. Tại Hội Trường Lòng Thương Xót đã có Nghi Thức chào đón và Khai Mạc do Cha Bề Trên Đan Viện Liô Nguyễn Văn Tiên O.cist. giới thiệu với quý Đức Viện Phụ quý Cha, quý tu sĩ Nam Nữ và cộng đoàn gia đình Châu Sơn về chương trình 2 ngày Đại Hội quan trọng của Đan Viện.

Vào lúc 6 giờ chiều Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời do Đức Viện Phụ Dominic Savio Trần Thiết Hùng O.cist. chủ tế, cùng đồng tế có Đức nguyên Viện Phụ Ephrem Trịnh Văn Đức, quý Cha của Đan Viện, quý Cha khách, ngoài ra, tham dự còn có quý Thầy của Đan viện, quý Sơ Hội Dòng Nữ Xitô tại Hoa Kỳ, quý Sơ các Hội Dòng Mến Thánh Giá đang hoạt động tại Hoa Kỳ.

Sau Thánh Lễ có cung nghinh kiệu Đức Mẹ Hồn Xã Lên Trrời về trung tâm sinh hoạt cuả Đan Viện và sau đó cộng đoàn ăn cơm tối và chương trình văn nghệ gíup vui.

2- Chúa Nhật ngày 11 tháng 9 năm 2022 có buổi hội thảo do Cha Matthêu Nguyễn Khắc Hy, Giám Đốc Đại Chủng Viện Xuân Bích tại San Antonio Texas hướng dần vào lúc 9 giờ sáng tại hội trường Lòng Thương Xót với chủ đề: “NGƯỜI YÊU THƯƠNG HỌ ĐẾN CÙNG” (Jn 13:1).

Sau khi chấm dứt hội thảo là phần báo cáo sinh hoạt và xây dựng cơ sở của Đan Viện trong đó có chương trình xây dựng hội trường mới để quý cộng đoàn hằng năm đến dự Đại Hội có nơi nghỉ ngơi dầy đủ tiện nghi hơn, hy vọng nhờ qua sự đống góp giúp đở với lòng hảo tâm của quý hội viên, hội trường sẽ hoàn tất vào lúc trước đại hội trong năm đến.

Phần quan trọng nhất trong 2 ngày đại hội là Thánh Lễ Đại Trào bế mạc đại hội lúc 10 giờ sáng do Đức Giám Mục Jaime Soto Giám Mục Địa Phận Sacramento CA chủ tế, cùng đồng tế có Đức Viện Phụ Dominic Savio Trần Thiết Hùng, O.cist. Đức nguyên Viện Phụ Ephrem Trinh Văn Đức S.Cist. Đức Viện Phụ Thomas X. Davis Đan Viện Xitô New Clever CA, là một vị đại ân nhân đã giúp đỡ rất nhiều trong việc mở mang cơ sở Đan Viện hiện nay, ngoài ra cùng đồng tế còn có các Cha của Đan Viện, Cha Matthêu Nguyễn Khác Hy và các Cha Khách. Tham dự Thánh Lễ còn có quý sơ thuộc Đan Viện Nữ Dòng Xitô Hoa Kỳ cùng các Sơ các Hội Dòng Mến Thánh Gía v.v… và khá đông quý cộng đoàn Gia Đình Chân Sơn quy tụ về tham dự ước chừng khoảng trên 1000 hội viên ngồi kín cả hội trường.

Trước khi vào Thánh Lễ Cha Bề Trên Đan Viện ngỏ lời chào mừng Đức Giám Mục, quý Đức Viện Phụ, quý Cha, quý Thầy Sáu, quý cộng đoàn hội viên khấp mọi nơi về tham dự.

Trước khi Đức Giám Mục chủ tế ban phép lành kết thúc Thánh Lễ, cũng nhân dịp kỷ niệm 25 năm thụ phong linh mục Đức Viện Phụ Dominic Savio Trần Thiết Hùng. Cha Liô Nguyễn Văn Tiên Bề Trên Đan Viện đã ngỏ lời chúc mừng Đức Viện Phụ trong ngày vui trọng đại nầy.

Tiếp theo, Đức Viện Phụ đã có lời cám ơn Đức Giám Mục, quý Đức Viện Phụ, quý Cha và cộng

đoàn gia đình Châu Sơn, đặc biệt đối với ông bà cố của Viện Phụ tuy nay nhị vị đã về cùng Chúa, tất cả xin được cùng một tấm lòng tri ân và tạ ơn Chúa đã gìn giữ Đức Viện Phụ trong quảng đời dài dấn thân theo Chúa từ lúc chỉ mới 10 tuổi, và 25 năm ân phúc Linh Mục. Trong lời chia sẻ Đức Viện Phụ cũng không quên nhắc đến để tri ân Đức nguyên Viện Phụ tiền nhiệm Phanxicô Phan Bảo Luyện, ngài là vị đã đề xướng và đồng hành trong công trình xây dựng Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn Sacramento hiện nay.

Kết thúc Thánh Lễ Cha Bề Trên Liô Nguyễn Văn Tiên đã ngỏ lời cám ơn Đức Giám Mục, quý Đức Viện Phụ, Cha gỉảng phòng, quý Cha, quý Sơ các Hội Dòng cùng toàn thể cộng đoàn gia đình Châu Sơn khắp mọi nơi đã quy tụ về hai ngày để tham dự đại hội. Cuối Thánh Lễ kính mời tất cả ở lại cùng Đan Viện để dùng tiệc mừng và văn nghệ giúp vui.

Đại Hội kết thúc lúc 2 giờ chiều, mọi người ra về trong tâm tình tạ ơn và được hưởng nhiều ơn ích thiêng liêng qua bàn tay từ ái của Mẹ Hồn Xác Lên Trời ân ban, và cùng hẹn gặp nhau ngày nầy năm sau 2023./.

Lê Quang Uyên

Portland OR