THÁNH TÂM CHÚA: TIM, TÌM, TÍM

Tim phập phồng bơm máu đem sự sống. Tim lúc lắc những nhịp đập yêu thương. Vì thế, Thánh Tâm Chúa Giêsu là hình ảnh tuyệt vời nhất để diễn tả Thiên Chúa là tình yêu và sự sống. Lời Chúa Lễ Thánh Tâm diễn tả Chúa yêu, Chúa tìm và Chúa chết vì chiên.

1. Tim. Thánh Phaolô nói: “Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta” (Bài đọc 2). Chúa yêu nên Chúa chăn dắt, chăm sóc đoàn chiên chẳng thiếu thốn gì. Tim diễn tả tình Chúa chứa chan tràn đầy. Thế nên, hình tượng Thánh Tâm Chúa luôn có trái tim lộ ra ngoài cháy lửa yêu thương. Người đời hay nói ngọn lửa tình yêu, còn trái tim Chúa là cả lò lửa tình yêu như lời kinh: “Trái tim Chúa Giêsu là lò lửa mến hằng cháy”.

2. Tìm. Phúc Âm kể dụ ngôn Chúa đi tìm chiên. Sao lại tìm? Vì tiếc mới tìm, không tiếc thì tìm làm chi. Tiếc là vì yêu quý, gắn bó với thứ, với người lạc mất. Càng yêu thì khi mất càng tiếc, càng cần tìm. Thế nên, Chúa là tình yêu nên Chúa nong nả vất vả đi tìm chiên. Chúng ta thường quen nói mình đi tìm Thiên Chúa, nhưng thực ra thì Chúa đi tìm mình trước. Chúa đi tìm con người lầm lỗi, lạc mất. Chúa tìm về để băng bó chữa lành.

3. Tím. Chúa yêu. Chúa yêu thật nhiều. Nhiều đến độ Chúa đã hy sinh tính mạng vì chúng ta như thánh Phaolô khẳng định trong bài đọc 2: “Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi”. Càng tội lỗi Chúa càng yêu. Đấy là tình yêu vô điều kiện của Chúa. Trái tim Chúa đã trao ban cho nhân loại những giọt máu cuối cùng. Vì yêu, Chúa đã chết trên đồi tím.

Lạy Thánh Tâm Chúa yêu con trọn tình. Xin Chúa ban tặng chúng con quả tim biết yêu thương. Lạy trái tim Chúa Giêsu, xin uốn lòng chúng con nên giống trái tim Chúa. Amen.