“Tiến Trình Công Nghị” của Đức đã tạo ra tranh cãi trên toàn thế giới. Nhưng các Giám Mục Đức đã tung ra bao nhiêu tiền cho kế hoạch đảo lộn giáo huấn Công Giáo vẫn còn là một bí ẩn.

Hôm 8 tháng 5, một phát ngôn viên của Giáo hội Đức đã từ chối đưa ra bảng phân tích chi phí của dự án kéo dài nhiều năm, là điều mà các nhà phê bình cho rằng có thể dẫn đến ly giáo.

CNA đã tiếp cận phát ngôn nhân sau khi xem các tài liệu cho thấy Giáo hội Đức đã chi hàng triệu Mỹ Kim cho Tiến Trình Công Nghị, một sáng kiến tập hợp các giáo dân và giám mục để thảo luận về những thay đổi sâu rộng đối với giáo huấn và thực hành Công Giáo.

Các tài liệu cho thấy dự án cho đến nay đã tiêu tốn hơn 5,7 triệu euro (khoảng 6 triệu đô la).

Con số này dựa trên dữ liệu do Hiệp hội các Giáo phận Đức, một tổ chức hợp pháp của Hội đồng Giám mục Đức đặt tại Bonn, tổng hợp.

Các tài liệu không được công bố rộng rãi cho thấy Giáo hội đã chi 703.195 euro vào năm 2019, 878.035 euro vào năm 2020, 2.231.400 euro vào năm 2021 và 1.900.245 euro vào năm 2022. Như thế, đến nay ít nhất 5.712.875 euro đã được các Giám Mục Đức chi ra để thay đổi giáo huấn Công Giáo. Con số cuối cùng vẫn chưa được biết vì Tiến Trình Công Nghị Đức vẫn còn đang tiếp diễn.

Các tài liệu được CNA xem xét liệt kê các khoản chi là “Hậu quả từ Nghiên cứu MHG”, với ghi chú rõ rằng “Trung tâm chi phí Kostenstelle này bao gồm tất cả các chi phí phát sinh liên quan đến Tiến Trình Công Nghị của Hội đồng Giám mục Đức.”

Nhưng Matthias Kopp, phát ngôn viên của hội đồng giám mục Đức, nói với CNA vào ngày 16 tháng 3 rằng các số liệu không chỉ đề cập đến Tiến Trình Công Nghị mà là tất cả các chi phí sau một phân tích năm 2018 về tình trạng lạm dụng giáo sĩ trong Giáo hội Đức được gọi là Nghiên cứu MHG.
Source:Catholic News Agency