Lần đầu tiên, Hội đồng Giáo hội Trung Đông - nơi quy tụ các nhà lãnh đạo Chính thống, Công Giáo và Tin lành từ khu vực - đã nhóm họp tại Ai Cập trong bốn ngày. Trong tuyên bố cuối cùng của mình, các thành viên hội đồng đặc biệt nhấn mạnh đến Giêrusalem và việc bảo tồn thánh địa.

Trong bối cảnh vô cùng căng thẳng sau cái chết của một nhà báo Kitô giáo người Palestine, Đức Tổng Giám Mục Pierbattista Pizzaballa, là Thượng Phụ La tinh của Giêrusalem, nhắc lại rằng các Kitô hữu không thể im lặng, rằng “Thành phố Thánh mang đặc tính Kitô giáo” và nó phải được bảo tồn, và được tôn trọng.

Trong tài liệu cuối cùng, các nhà lãnh đạo Kitô giáo cũng muốn nhắc nhở cộng đồng quốc tế về “tầm quan trọng của việc tăng cường sự hiện diện của Kitô hữu tại Thành phố Hòa bình,” nơi Chúa Kitô đã chết và sống lại.

Theo báo cáo của Terre Sainte, hội đồng đại kết này, được thành lập vào năm 1974, nhằm mục đích tăng cường sự thống nhất của các cộng đồng Kitô giáo ở Trung Đông về các vấn đề cùng quan tâm, xây dựng cầu nối với các Giáo Hội phương Tây và thúc đẩy đối thoại với các tôn giáo khác trong khu vực, đặc biệt là người Hồi giáo.
Source:https://www.terresainte.net