Đọc Kỷ Yếu 75 Năm Gia Đình Giáo Xứ Việt Nam Paris 1947-2022

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập, vào ngày 22.5.2022, Giáo Xứ Việt Nam Paris phát hành tập Kỷ Yếu ‘75 Năm Gia Đình Gíao Xứ Việt Nam Paris, 1947-2022’, dầy 180 trang. Chúng tôi hân hạnh đọc tập Kỷ Yếu lịch sử qúi giá này, do cha Giám Đốc Gilbert Nguyễn Kim Sang làm chủ biên.

Mục đích

Như Cha Giám Đốc đã viết trong bài ‘Hồng Ân 75 năm’

1) Trong quá trình thành lập, những vị phụ trách và những bậc đàn anh, đàn chị, đã viết lên những trang sử vẻ vang của Giáo xứ trên mọi khía cạnh, từ cơ cấu tổ chức đến văn hóa giáo dục, từ đời sống thiêng liêng đến đời sống vật chất, để Giáo xứ trở thành một cộng đoàn huynh đệ mà mỗi người có thể đến và múc kín những “linh dược” giúp thăng tiến sự hài hòa nội tâm và tâm linh. Chắc hẳn khuôn mặt của các ngài vẫn lưu lại trong lòng mọi người với tâm tình yêu thương quí mến và biết ơn về những hy sinh cố gắng mà các ngài đã bỏ ra để xây dựng Giáo xứ trong suốt thời gian qua.

2) Là những người của thế hệ hôm nay, chúng ta có nhiệm vụ viết tiếp những trang sử của Giáo xứ. Bối cảnh xã hội có thay đổi, tâm tính của các thế hệ có đổi thay, nhưng niềm tin của chúng ta vào Chúa Kitô và tinh thần yêu thương đoàn kết vẫn không mai một. Giáo xứ vẫn là nơi mà Chúa Kitô ban phát muôn ngàn hồng ân qua các Bí tích được cử hành tại đây và cũng là nơi phát huy tinh thần của người môn đệ truyền giáo qua việc tham gia sinh hoạt các Hội đoàn để củng cố niềm tin và đức ái nơi mỗi người, và từ đó, ra đi làm chứng cho Chúa Kitô qua cuộc sống thường nhật nơi gia đình hay xã hội.

3) Mừng Kỷ niệm 75 năm thành lập Giáo xứ, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân. Một cách kín đáo, bàn tay của Ngài đã hướng dẫn cộng đoàn Giáo xứ đến ngày hôm nay và chúng ta xin Ngài tiếp tục dẫn dắt và giúp chúng ta chu toàn nhiệm vụ mà Ngài đã trao phó cho Giáo xứ là làm vinh danh Ngài nơi môi trường xã hội Paris qua đời sống Đức Tin và sự dấn thân phục vụ, đồng hành với mọi người. Mượn lời Tv 137, chúng ta cùng thưa với Chúa :

“Lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang.” (x. KY, tr. 7-8)

Ban Biên Tập

Ptvv Phêrô Phạm Bá Nha - Ptvv Giuse Giang Minh Đức -Ptvv Phêrô Cao Trọng Nghĩa- Gs Lê Đình Thông - Ns Trúc Tiên

Bìa, Trình bày và kỹ thuật

Ptvv Antôn Vũ Đình Khiêm – Ns Trúc Tiên – Ô. Lương Công Bình

Phần mở đầu

Phép Lành của Đức Thánh Cha Phanxicô

Kinh Tạ ơn (nhạc) - Thơ: Lê Đình Thông. Nhạc: Linh Diệu

Hồng Ân 75 năm - Lm Gilbert Nguyễn Kim Sang

Nội dung gồm hai phần

A.Những Năm Qua:

Về cơ cấu tổ chức GXVN Paris: 1947-2022

Với các bài:

Thánh Lễ Sai Đi - Lê Đình Thông

Đường Hướng Mới - Lm Gilbert Nguyễn Kim Sang

Đường Hướng Mục Vụ Giáo Xứ Việt Nam Paris (2017-2022) - Thérèse Trinh

Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành - Phạm Bá Nha

Giáo Xứ Việt Nam Paris Biên Niên (1947-2022) - Phạm Bá Nha

Học đạo để phục vụ - Lê Đình Thông

Phó Tế Vĩnh Viễn - Ptvv Guise Giang Minh Đức

Khóa chuẩn bị hôn nhân - Lê Đình Thông

Nhóm gia đình trẻ - Giang Minh Đức & Tạ Thanh Minh Khánh

Nhóm Gia Đình Louis & Zélie – Tú &Huy

Việc hình thành và phát triển Hội Legio Mariae (1982 - ) - Joseph Trần Huynh

Lịch Sử Hình Thành và Linh Đạo Phong Trào Cursillo - Ngọc Cương

Hội Yểm Trợ Ơn Gọi Tận Hiến - Một Hội Viên

Hội các Bà Mẹ Công Giáo - Một Hội Viên

Báo Giáo Xứ Việt Nam Paris tờ báo cộng đoàn - Một Độc Giả

Mạng lưới Giáo Xứ Việt Nam Paris - Cao Trọng Nghĩa

Tiểu sử Cộng Đoàn Seine-Saint-Denis - Joseph Nguyễn Trung Ánh

Cộng Đoàn Marne-la-Vallée - Ban Đại Diện

Cộng Đoàn Villers-le-Bel –Nguyễn Thanh Sơn

Cộng Đoàn Ermont -– Nguyễn Minh Dương, Hồ Quang Khoa

Cộng Đoàn Cersy Pontoise - Ban Đại Diện

Cộng Đoàn Antony Nam Paris - Ban Đại Diện

Đoàn Kitô Vua GXVN Paris - Gioan Vũ Thành Nhân

Ca đoàn TNTT 1997-2022 - Bùi Văn Triển

Ca đoàn Lê Bảo Tịnh GXVN Paris - Nguyễn Anh Thơ

Ca đoàn Giáo Xứ Paris thành lập từ lúc nào - Ca đoàn Giáo Xứ Paris

Ca đoàn Trinh Vương - Nguyễn Trung Ánh, Du Hữu Tài

Triều Dâng rồi sẽ ra sao? - Phạm Trung Hiền

Thư viện Giáo Xứ Việt Nam Paris – Trần Anh Dũng

Hội Thân Hữu Taxi - Vũ Văn Tập

Nhóm Giới Trẻ Ephata - Ban Đại Diện

B.Hồng Ân Thiên Chúa :

Sinh hoạt văn hóa và thiêng liêng

Với các bài :

Hồng Ân Thiên Chúa - Một giáo dân

Mừng Ngân Khánh Linh Mục - Giáo Xứ Việt Nam

Te Deum Laudamus - Lê Đình Thông

Giáo Xứ Việt Nam Paris - Ngọc Kiều

Giữ gìn bản sắc văn hóa VN - Trúc Tiên

Đời con là một lời tạ từ - Marie Elisabeth Thanh Cầm

35 năm gieo trồng cây tốt sinh trái tốt - Một Phụ Huynh

Giáo Xứ Việt Nam Paris của tôi - Quang Đại

Cảm nghiệm gia đình - Marthe Ngọc Thanh

Đại Hội Tuyên Úy Đoàn VN tại Pháp Kỳ 44 - Phó Tế Phạm Bá Nha

Các Thánh tại Paris - Rosalie Nguyễn

Chứng Nhân Đức Tin Tử Đạo Giáo Lý Viên - Trinh Nguyên

Ngoài Kỷ Yếu này, GXVN Paris còn làm Bó Hoa Thiêng trong một tháng, từ 24.4 đến 15.5.2022 :Tham dự Thánh Lễ, Viếng Thánh Thể, Lần Chuỗi Mân Côi, Giúp đỡ người nghèo,Thăm viếng tha nhân.

Đặc biệt, cuối lễ 11g30, do ĐTGM Georges Pontier, Giám Quản Paris chủ lễ, cộng đoàn đọc Kinh dâng Giáo Xứ cho Đức Mẹ :

Lạy Mẹ rất mến yêu,

Cộng đoàn giáo xứ chúng con đến quì dưới chân Mẹ,

nhân dịp mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Giáo xứ

Chúng con ngước mắt nhìn lên Mẹ,

sung sướng chiêm ngưỡng vẻ đẹp thánh thiện lạ lùng của

Mẹ.

Từ đời đời Thiên Chúa đã yêu thương Mẹ,

Đã sớm đưa Mẹ vào chương trình cứu chuộc loài người,

để Mẹ trở thành Mẹ Chúa Cứu Thế.

Khi Sứ thần truyền tin,

Mẹ đã mau mắn thưa “xin vâng”.

Mẹ luôn ghi nhớ và gẫm suy các mầu nhiệm của Chúa

trong lòng

Bằng lời cầu nguyện âm thầm,

Mẹ cộng tác mật thiết với Chúa trong việc rao giảng Phúc Âm.

Và khi đứng bên thập giá,

hiệp thông hoàn toàn với cuộc thương khó của Người,

Mẹ đã nhận lời trăn trối của Chúa,

để trở thành Mẹ của chúng con.

Lạy Mẹ chỉ bảo đàng lành, Mẹ mến yêu !

chúng con xin phó dâng Cộng đoàn Giáo xứ chúng con cho Mẹ.

Xin Mẹ săn sóc, ủi an, giúp đỡ,

để mọi thành phần dân Chúa

biết noi gương các Kitô hữu đầu tiên:

xây dựng Gia đình Giáo xứ

thành một cộng đoàn đức tin,

một cộng đoàn phụng tự,

một cộng đoàn bác ái,

để trở nên cộng đoàn loan báo Tin Mừng.

Xin Mẹ lôi kéo chúng con

vào tâm tình hiến dâng của Mẹ

để chúng con luôn sống hữu ích cho đời

làm vui lòng Mẹ và sáng danh Chúa

hầu được hưởng bình an và hạnh phúc ngay từ đời này

và đời sau được cùng Mẹ chiêm ngưỡng

vinh quang Ba Ngôi Cực Thánh. Amen

(Phỏng theo kinh của giáo phận Đà Lạt)

Pt. Phạm Bá Nha