Hôm thứ Ba, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành một Tông Thư dưới dạng Tự Sắc nhằm cập nhật bộ giáo luật về các quy tắc sa thải khỏi các tu hội, dựa trên luật hình sự đã được cập nhật liên quan đến các biện pháp trừng phạt tội lỗi lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ và các tội phạm khác.

Tông thư, được gọi là Recognitum librum VI và ban hành dưới dạng Tự Sắc, tức là theo “ý kiến của chính Đức Giáo Hoàng” vào ngày 26 tháng 4, sửa đổi một câu trong điều 695 của Bộ Giáo luật.

Đức Giáo Hoàng giải thích rằng việc sửa đổi làm cho khoản giáo luật này phù hợp với các sửa đổi lớn được thực hiện vào năm ngoái đối với Quyển VI của luật hình sự trong bộ giáo luật, trong đó đã phân loại một số tội phạm khác nhau và đưa ra các tội phạm mới.

Điều 695, triệt 1, trước khi có sự thay đổi quy định như sau:

§1. Một thành viên phải bị sa thải vì các tội phạm được nói đến ở các điều 1397, 1398 và 1395, trừ ra đối với những tội phạm được nói đến ở điều 1395 §2, mà Bề Trên xét thấy là việc sa thải không hoàn toàn cần thiết và có thể giúp cho đương sự sửa mình, việc bồi thường theo đức công bằng cũng như việc sửa chữa gương xấu có thể được giải quyết đầy đủ bằng cách khác.

Bản văn mới của giáo luật 695 §1 nói:

§1. Một thành viên phải bị sa thải vì các tội phạm được nói đến ở các điều 1395, 1397, và 1398, trừ ra đối với những tội phạm được nói đến ở điều 1395 §2-3 và 1398 §1, mà Bề Trên xét thấy là việc sa thải không hoàn toàn cần thiết và có thể giúp cho đương sự sửa mình, việc bồi thường theo đức công bằng cũng như việc sửa chữa gương xấu có thể được giải quyết đầy đủ bằng cách khác.

Giáo luật 607 triệt hai định nghĩa tu hội “là một cộng đoàn, trong đó các thành viên tuyên giữ các lời khấn công khai vĩnh viễn hay tạm thời, nhưng họ phải tuyên khấn lại khi mãn hạn, phù hợp với luật của tu hội, và chung sống đời huynh đệ”.

Điều 1395 của bộ luật mới đề cập cụ thể đến trường hợp “một giáo sĩ sống tư hôn” và những giáo sĩ tiếp tục phạm một số tội lỗi bên ngoài khác chống lại điều răn thứ sáu gây ra tai tiếng, cũng như một giáo sĩ “ép buộc ai đó để thực hiện hoặc phục tùng các hành vi tình dục.”

Điều 1397 của luật Giáo hội nêu chi tiết các hình phạt đối với một người phạm tội giết người, làm trọng thương người khác hoặc phá thai.

Điều 1398 đề cập đến lạm dụng tình dục của giáo sĩ đối với trẻ vị thành niên và việc phân phối các hình ảnh khiêu dâm của trẻ vị thành niên.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng ngài đã thay đổi sau khi nghe ý kiến của Hội đồng Giáo hoàng về Văn bản Lập pháp và Bộ Đời Sống Thánh Hiến Và Các Hiệp Hội Đời Sống Tông Đồ.

Bản thân Hội đồng Giáo hoàng về Văn bản Lập pháp không phải là một nhà lập pháp, nhưng hỗ trợ Đức Giáo Hoàng, là nhà lập pháp tối cao của Giáo hội, trong việc soạn thảo và giải thích giáo luật.

Với sự thay đổi, điều luật 695 giờ đây đề cập đến các điều luật thích hợp trong Quyển VI sửa đổi của Bộ Giáo luật, có hiệu lực vào ngày 8 tháng 12 năm 2021.

Bộ luật hình sự được sửa đổi đã đưa các tội danh mới trong lĩnh vực kinh tế và tài chính thành giáo luật và chuyển các điều luật liên quan đến tội lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên và tội khiêu dâm trẻ em từ phần “tội chống lại nghĩa vụ đặc biệt” sang phần “tội phạm chống lại cuộc sống, phẩm giá và tự do của con người” trong Quyển VI.
Source:Catholic News Agency