Đức Thánh Cha Phanxicô Gửi Hai Sứ Giả Hòa Bình Sang Ukraine

Vatican (06/03) - Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định gửi ĐHY Konrad Krajewski, đặc trách các công việc bác ái của Tòa Thánh và ĐHY Michael Czerny, giám đốc văn phòng di dân, bác ái, công lý và hòa bình của Tòa Thánh sang Ukraine. Các vị sứ giả có nhiệm vụ phát ngôn thông điệp ‘‘chiến tranh chỉ là sự điên cuồng’’. Đây là việc làm chưa từng có. Ngài tuyên bố đất nước Ukraine đang bị hủy diệt và kêu gọi các bên ngưng giao tranh, thiết lập hành lang nhân đạo.

Sau kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói : ‘‘Ở Ukraine, máu và nước mắt tuôn chảy. Ngoài các cuộc hành quân còn là chiến tranh gieo chết chóc, hủy diệt, đói kém.’’ Ngài kêu gọi các bên ngưng chiến thảo luận nghiêm chỉnh, tôn trọng luật pháp quốc tế. Ngài cũng cám ơn các nhà báo không ngại nguy hiểm, tường thuật tại chỗ các diến tiến mới nhất của tình hình chiến sự tại Ukraine.

Lê Đình Thông