Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,
Hôm nay, chúng ta sẽ nghe về sứ vụ của các tiên tri thời Cựu Ước về việc tông đồ của các môn đệ Chúa Kitô thời Tân Ước. Các môn đệ được Chúa Giêsu sai đi rao giảng Tin Mừng trong các làng mạc. Kết quả bi thảm là các ngài bị nhiều bạc đãi đắng cay. Thái độ đó cũng được tìm thấy nơi dân Dothái thời tiên tri Amos mà bài đọc chúng ta sắp nghe trong phần Lời Chúa sẽ trình bày.

Ước gì, mỗi người trong cộng đồng chúng ta nơi đây, luôn ý thức và thông cảm với những hy sinh của các linh mục và tu sĩ nam nữ trong hoàn cảnh của thế giới hôm nay. Qua chức vụ thánh được trao ban trong tay những con người tầm thường, yếu đuối như chúng ta. Chúng ta đón tiếp và nâng đỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ của Chúa trong tinh thần đức tin siêu nhiên. Với tinh thần nầy, các ngài sẽ cảm thấy được nâng đỡ, bù đắp lại trong tình người để các ngài tiếp tục phục vụ chúng ta trong đời sống hiến dâng.

Với những tư tuởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Tiên tri Amos được Chúa sai đi làm ngôn sứ trước một tương lai đầy lo sợ. Đồng thời ông cũng thấy mình bất xứng. Ông muốn đào thoát, nhưng Chúa bảo ông cứ lên đường. Ông vâng nghe lời Ngài.

TRƯỚC BÀI II:
Vấn đề tiền định thánh Phaolô viết đã gây nhiều hiểu lầm và đưa đến sự ly khai của một số bè phái. Đôi lúc trong cuộc sống, chỉ vì một danh từ, một kiểu nói đủ đưa chúng ta đến một ngõ bí là chia rẽ nhau.

TRƯỚC BÀI TIN MỪNG:
Chúa sai các tông đồ đi vào các làng mạc... Họ đã bị xua đuổi. Đã bao lần anh chị em đón tiếp những sứ giả của Chúa đến thăm gia đình anh chị em như các linh mục, tu sĩ nam nữ của Giáo Hội Chúa sai đến?

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Linh Mục: Anh Chị Em thân mến,
Hiệp nhau đây chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời chúng dâng lên Ngài những lời cầu xin sau đây:

1. Chúng ta cầu nguyện cho những sứ giả Tin Mừng, tiếp nối công trình của 12 tông đồ: với ơn Chúa ban, các ngài luôn trung thành trong sứ vụ tông đồ. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin Chúa uốn lòng những người nguội lạnh trễ nải, chống báng Giáo Hội, vì những ý kiến riêng tư, bè phái. Xin cho họ biết nhìn đến những thiếu sót bất toàn của Giáo Hội với tâm hồn quảng đại và thông cảm. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin cho mỗi người, mỗi gia đình luôn nhìn đến tương lai của Giáo Hội Mẹ Việt Nam, để chuẩn bị nhiều thợ gặt cho đồng lúa chín vàng Việt Nam. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Xin Chúa luôn gìn gĩư các linh mục, tu sĩ nam nữ của Chúa đã và đang phục vụ trong Giáo Hội. Với sự nâng đỡ đầy chân tình của những người con trung hiếu của Giáo Hội Mẹ Thánh, các ngài sẽ tìm được niềm vui để phục vụ trong cuộc đời hiến dâng. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Xin cho các Linh mục và Tu sĩ mà chúng ta được biết qua cuộc sống đã yên nghỉ, được hưởng kiến nhan thánh Chúa muôn đời, đặt biệt la các nạn nhạn của Covid-19 trên toàn thế giới… Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Lạy Chúa, cánh đồng lúa chín vàng đang chờ mùa gặt. Xin sai vào thửa ruộng nhiều thợ gặt nhiệt thành, để họ đem về cho Chúa nhiều kết quả thiêng liêng trong ngày mùa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen