Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,
Hình ảnh Chúa Giêsu oai hùng truyền cho sóng biển yên lặng nói lên sự kiện Chúa là Đấng tuyệt đối, tối cao có mọi quyền năng. Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa truyền cho gió và biển phải yên lặng, tuân lệnh Ngài.

Đôi lúc trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy những việc lạ lùng xảy ra trước mắt, lúc đấy chúng ta mới cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa. Với đức tin, chúng ta phải luôn cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa, trong những biến cố âm thầm cũng như rõ rệt của cuộc đời, hơn là chỉ thấy Ngài xuất hiện sau một biến cố đặc biệt nào đó.

Với những tư tưởng chuẩn bị giờ đây, chúng ta bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Chúa đối thoại với ông Gióp, chúng ta thấy Chúa xuất hiện trong thiên nhiên. Bàn tay vô hình của Ngài vẫn tiếp tục điều kiển mọi trật tự của trời đất theo ý nhiệm mầu của Ngài.

TRƯỚC BÀI II:
Uy quyền của Thiên Chúa càng tỏ hiện cao siêu trong sự cải tử hoàn sinh Đức Kitô từ cõi chết. Con người chúng ta được đổi mới qua sự phục sinh của Chúa Kitô. Cho nên, con người của chúng ta phải được đổi mới, mặc lấy con người mới.

TRƯỚC BÀI TIN MỪNG:
Quyền năng Chúa tỏ hiện trên sóng biển, vì Ngài muốn củng cố lòng tin của các tông đồ, ngoài ra, cũng như chứng minh Ngài là Chúa của vũ trụ nầy. Mời Anh Chị Em nghe Tin Mừng thuật lại quyền năng của Thiên Chúa trong câu chuyện sau đây.Lời Nguyện Giáo Dân.

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Giờ đây, chúng ta cùng hiệp nhau dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn và xin Ngài những ơn cần thiết cho nhu cầu của Giáo Hội, Thế Giới cũng như của cá nhân và gia đình sau đây:

1. Xin Chúa dập tắt lửa hận thù giữa các quốc gia đang kình chống nhau. Xin cho họ biết nhận thức về tình yêu thương tha thứ được thể hiện qua sự thông cảm nhau nhiều hơn. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin Chúa ban ơn trợ lực cho cá nhân, gia đình trong cộng đoàn xứ đạo, đang gặp những cơn bão tinh thần, những sóng gió trong cuộc sống lứa đôi. Với ơn Chúa ban, họ sẽ trải qua những giông bão đó. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin Chúa làm chủ tâm hồn mỗi người trong chúng ta, để trong cuộc sống, trước những phong ba bão táp, chúng ta luôn đứng vững, vì có Chúa là Đấng Chỉ Huy Tối Cao, sẽ điều khiển con thuyền của chúng ta. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Chúng ta đã nhận lãnh rất nhiều ân huệ Chúa ban trong đời sống: những ơn phần hồn cũng như phần xác. Xin cho chúng ta biết làm trổ sinh hoa trái những ân huệ Chúa ban trong đời sống trần thế. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5, Xin cho các tính hữu đã qua đời, những linh hồn chúng con sẽ nhớ đến trong những thánh lễ tuần nầy, nhất là những nạn nhân của Covid-19 được hưởng kiến nhan thánh Chúa. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Lạy Chúa, Đức Kitô đã chết vì tội lỗi nhân loại, xin cho chúng con cũng chết đi cho Chúa và sống vì phần rỗi của anh chị em chúng con qua tinh thần yêu thương và phục vụ. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen