“Niềm tin vào Đức Kitô mang lại cho chúng ta niềm vui và sự sống mới, có thể thắng vượt mọi sợ hãi và bất an “Đó là những chia sẻ của Linh mục Giuse Bùi Văn Quyền chánh xứ Thánh Jeanne d'Arc, Giáo hạt Sài Gòn Chợ Quán trong thánh lễ Đêm Vọng Phục sinh,được cử hành vào lúc 20g30 thứ bảy 3.4.2021.

Cùng với toàn thể Giáo Hội,tại giáo xứ thánh Jeanne d'Arc đã bước vào Tam Nhật Thánh cử hành mầu nhiệm Đức Kitô chết và sống lại.Các buổi sáng vào lúc 5g,cộng đoàn giáo xứ tham dự buổi “gẫm lễ đèn”. Đây là truyền thống đạo đức được lưu truyền lâu đời có tính văn hóa dân tộc,suy gẫm về những đau khổ của Chúa Giêsu theo cung giọng miền Nam.

Xem Hình

1.Thứ Năm Tuần Thánh

Ban chiều trong các ngày Tam Nhật Thánh,giáo xứ Thánh Jeanne d'Arc đều có 2 nghi thức Phụng vụ, một buổi cử hành Phụng vụ dành cho thiếu nhi và cử hành Phụng vụ cho cộng đoàn.Các cử hành phụng vụ và thánh lễ thiếu nhi trong Tam Nhật Thánh do Linh mục phó xứ Tôma A. Nguyễn Đức Khôi chủ sự.

Vào lúc 17g 30 Thứ Năm Tuần Thánh ngày 1.4.2021,Linh mục chánh xứ chủ sự Thánh lễ Tiệc Ly, ngài làm lại cử chỉ của Chúa Giêsu rửa chân cho quý ông đại diện cộng đoàn.Qua bài chia sẻ,Linh mục mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm tình yêu Thiên Chúa dành cho con người.Tình yêu đó vượt quá sự hiểu biết và tính toán của con người.Ý nghĩa của Thánh lễ Tiệc Ly là kỷ niệm Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể, chính Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đón rước Ngài vào tâm hồn.Tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người vượt lên trên tất cả,Chúa đón nhận những người tội lỗi,hèn mọn,bất xứng,thậm chí Thiên Chúa yêu thương chúng ta ngay cả chúng ta từ chối Thiên Chúa.

Trong bí tích Thánh Thể,Chúa Giêsu đến với từng người chúng ta,trở nên thân thiết gắn bó chúng ta. Như vậy,tình yêu Thiên Chúacúi xuống với nhân loại.Hôm nay,Chúa Giêsu còn thiết lập chức Linh mục,để các ngài dâng hy lễ lên Thiên Chúa,các ngài cũng từ cộng đoàn dân Chúa.Vì thế,cộng đoàn chúng ta được mời gọi yêu thương,cộng tác với các Linh mục.

Sau thánh lễ thiếu nhi của Thứ Năm tuần thánh,Linh mục phó xứ kiệu Mình Thánh Chúa sang nhà tạm phụ và các đoàn thể luân phiên làm giờ canh thức với Chúa Giêsu Thánh Thể,diễn tả Chúa Giêsu đi vào vườn Cây Dầu trước cuộc thương khó.

2. Thứ Sáu Tuần Thánh

Thứ sáu Tuần Thánh,cộng đoàn đi đàng thánh giá trọng thể vào lúc 15g.Sau đó,trong bầu khí trầm buồn sâu lắng,lúc 17g 30 phút,Linh mục chánh xứ chủ sự Nghi Thức Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu qua cử hành Phụng Vụ Lời Chúa,công bố Tin Mừng theo Thánh Gioan kể lại việc Đức Giêsu bị kết án,những đau khổ Ngài chịu và Chúa chịu chết trên thánh giá.Kế đến là các lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Giáo hội.Nghi Thức kính thờ Thánh giá,Linh mục chủ sự đưa thánh giá Chúa lên cao cho mọi người thờ lạy.Phần tiếp theo là hiệp lễ.Buổi cử hành ngày thứ sáu Tuần Thánh kết thúc bằng phép lành của Linh mục chủ sự.

3. Thứ Bảy Tuần Thánh

Trong suốt ngày Thứ bảy Tuần Thánh,Thánh giá Chúa Giêsu được đặt giữa cung thánh để cộng đoàn đến kính viếng thờ lạy,suy niệm Chúa Giêsu ở trong mồ,thinh lặng chờ đón Tin Mừng Phục Sinh.

Vào lúc 20g30phút,Thứ Bảy Tuần Thánh ngày 3.4.2021,giáo xứ Thánh Jeanne d'Arc khai mạc buổi Canh Thức Đêm Vọng mừng Chúa Phục sinh.Linh mục chánh xứ chủ tế cùng với một Linh mục khách mời đồng tế.

Nghi thức đêm nay gồm có;nghi thức làm phép lửa mới,thắp nến,rước kiệu Nến Phục Sinh và công bố Tin Mừng Phục Sinh.

Các bài đọc trong phần Phụng Vụ Lời Chúa gồm các bản văn Kinh Thánh trình bày lịch sử ơn cứu độ. Linh mục chánh xứ chia sẻ:Đức Kitô Phục sinh là trung tâm điểm niềm tin Kitô giáo,chúng ta xác tín vào Đức Giêsu đã chết và sống lại.Chúng ta sống như con người mới trong Đức Kitô,không còn nô lệ cho tội lỗi và sự dữ,nhưng sống theo những giá trị của Tin Mừng.Chính nơi Đức Kitô Phục sinh,chúng ta mới có được bình an và niềm vui thật sự,không còn những hoang mang sợ hãi,nhưng cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa.”

Tiếp theo thánh lễ là Phụng Vụ Phép Rửa,Linh mục làm phép nước rửa tội,cộng đoàn cùng tuyên xưng Đức Tin với nến Phục sinh cằm trên tay,cam kết bước theo Đức Kitô Phục sinh.

Thánh lễ được tiếp nối qua Phần Phụng Vụ Thánh Thể.Sau cùng,trước khi ban phép lành,Linh mục chánh xứ chúc mừng Phục sinh đến quý sr,quý HĐMVGX và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện.

Martinô Lê Hoàng Vũ