Tuần Đại Phúc tại giáo xứ Tụy Hiền diễn ra từ ngày 13/12/2020 đã được bế mạc với Thánh lễ tạ ơn lúc 18h00 thứ Bẩy ngày 19/12/2020. Thánh lễ do cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, CSsR. chủ tế.

Trong suốt tuần Đại Phúc, quý Cha dòng Chúa Cứu Thế đã thay phiên nhau cử hành Thánh lễ và chủ sự giờ chầu trọng thể. Mỗi ngày một chủ đề, quý Cha giúp cộng đoàn hiểu hơn về Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến, Đức Công Bằng, cũng như sứ mạng của người Kitô hữu hôm nay.

Xem Hình

Bên cạnh đó, quý Cha cũng đã dành thời gian đến với các gia đình để cầu nguyện và thăm hỏi. Biết bao người đã được lãnh Bí tích Hòa giải và Xức dầu Bệnh nhân. Người khô khan được khuyên răn, các bạn giới trẻ và thiếu đi được giới thiệu ơn gọi. Đây quả là Tuần Đại Phúc dành cho giáo xứ Tụy Hiền và Vạn Thắng. Phúc vì được nghe Lời Chúa, phúc vì được Chúa thứ tha, phúc vì được Chúa viếng thăm qua sự hiện diện của quý Cha, và đặc biệt là với ơn Toàn Xá được ban trong Thánh lễ bế mạc.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông chủ tịch HĐMV đã đại diện Giáo xứ tỏ lòng biết ơn quý Cha và quý Thầy Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, Nà Phặc (Bắc Ninh), Hải Dương, Thái Bình. Đồng thời dâng lời nguyện chúc xin Chúa Hài Nhi ban cho quí Cha ân sủng và bình an.

Sau Thánh lễ, linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được rước về các tổ để tiếp tục giờ kinh chung với nhau, giúp nhau sống Tuần Đại Phúc cho nên, sống Năm Thánh Giuse, Năm Hiệp Thông của Tổng Giáo phận, nhất là chuẩn bị mừng đại lễ Con Thiên Chúa nhập thể làm người.

Bài viết và hình ảnh: Quốc Huy