[Đức Cha Peter Lin Jiashan, Giám mục hầm trú thứ ba được Nhà Nước Trung Hoa nhìn nhận từ năm 2018, trong buổi lễ nhận chức chính thức


Theo tin UCA ngày 10 tháng 6, một vị Giám mục hầm trú 83 tuổi đã chính thức đăng nhiệm trong một buổi lễ được nhà nước Trung Hoa thừa nhận ngày 9 tháng 6 vừa qua, đúng 3 tháng trước việc hết hạn của thỏa thuận ngầm giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm các giám mục.

Đó là Đức Cha Peter Lin Jiashan, giám mục hầm trú của giáo phận Fuzhou thuộc tỉnh Phúc Kiến, được đăng nhiệm tại Nhà thờ Rất Thánh Mân Côi Fanchuanpu. Đức Cha Lin vốn lãnh đạo Giáo Hội hầm trú trung thành với Tòa Thánh từ năm 1997.

Buổi lễ chỉ được tham dự bởi 40 linh mục và 80 giáo dân thuộc giáo phận Fuzhou, do các hạn chế trong thời gian có đại dịch Covid-19.

Đức cha Lin là giám mục thứ ba được chế độ cộng sản thừa nhận sau khi Vatican và Trung quốc ký thoả thuận hồi tháng 9 năm 2018 về việc bổ nhiệm các giám mục. Chi tiết của thỏa thuận này vẫn còn bị giữ bí mật và có tường trình cho hay chỉ có giá trị 2 năm nếu không được tái tục trước tháng 9 năm nay.

Đức cha Joseph Cai Bingrui của Xiamen cũng thuộc tỉnh Phúc Kiến, một vị giám mục được Vatican nhìn nhận, đã chủ trì buổi lễ.

Từ năm 1951, khi Vatican và Trung Quốc đoạn giao, chính phủ cộng sản Trung Hoa không chấp nhận bất cứ giám mục nào do Vatican bổ nhiệm. Năm 1957, nhà nước thiết lập ra Hội Công Giáo Yêu Nước Trung Hoa và bổ nhiệm các giá mục riêng của họ.

Giáo hội do nhà nước kiểm soát được gọi là giáo hội công khai, trong khi những người trung thành với Vatican được gọi là giáo hội hầm trú. Nhiều thập niên Vatican cố gắng bình thường hóa mối liên hệ và bổ nhiệm các giám mục tại Trung Hoa đã mang đến thỏa thuận Vatican – Trung Hoa năm 2018.

Vị giám mục hầm trú đầu tiên được nhà nước Trung Hoa nhìn nhận ngày 22 tháng 1 năm 2019, tiếp theo thỏa thuận vừa nói là Đức Cha Zhuang Jianjian của Shantou. Ngài về hưu ngay sau đó. Vị giám mục thứ hai, Đức cha Jin Lugang của Nanyang, được nhìn nhận ngày 30 tháng 1, 2019.

Sau buổi lễ, Sở Sắc tộc và Tôn giáo vụ của Tỉnh Phúc Kiến cho hay Đức Cha Cai đã đọc một bài diễn từ ca ngợi Đức Cha Lin nhân danh Hội Công Giáo Yêu Nước Trung Hoa và Ủy Ban giáo dục Người Công Giáo Trung Hoa của tỉnh.

Cha Wang Yuliang, một giới chức của Hội đồng Giám mục Trung Hoa được nhà nước công nhận, đã đọc thư chấp thuận của hội đồng giám mục.

Đức cha Lin, 83 tuổi, thề hứa vâng lời Thiên Chúa, chu toàn các nhiệm vụ giám mục và công bố Tin Mừng trong việc lãnh đạo giáo phận Fuzhou. Ngài cũng tuyên hứa sẽ là thành viên tích cực của Giáo Hội Công Giáo Trung Hoa.

Bản tuyên bố của Đức cha cũng nói rằng các linh mục và người Công Giáo nên tuân phục hiến pháp của đất nước, đề cao đoàn kết quốc gia và hòa hợp xã hội cùng yêu tổ quốc và Giáo Hội.

Bản tuyên bố cũng nhấn mạnh đến việc phải theo các chỉ thị nhằm “Trung hoa hóa Giáo Hội tại đất nước chúng ta” và góp phần thực hiện “giấc mơ đại trẻ trung hóa một lần nữa dân tộc Trung Hoa”.

Một linh mục của giáo phận Fuzhou, yêu cầu được dấu tên, cho UCA hay giáo phận có hơn 100 linh mục nhưng chỉ có khoảng 40 vị tham dự buổi lễ vì đại dịch Covid-19 “chưa qua khỏi ở trong vùng”.

Cha nói: “con số người có thể tham dự buổi lễ bị giới hạn” nên những người được tham dự được lựa chọn sau một cuộc thảo luận giữa các linh mục.

Tuy nhiên, một vài nguồn tin cho UCA hay toàn bộ giáo phận, cả công khai lẫn hầm trú, đều không chấp nhận buổi lễ đăng nhiệm công khai của Đức Cha Lin. Giáo hội địa phương bị chia rẽ giữa 3 nhóm: công khai, hầm trú và nhóm tìm cách hợp nhất. Các nguồn tin này nói rằng “con đường tiến tới hiệp nhất và hiệp thông với Vatican vẫn còn xa và không dễ dàng”.

Một nguồn tin khác nói rằng ít nhất 1 phần 3 các linh mục giáo phận chưa ký nhận văn kiện của chính phủ đòi phải các linh mục phải đăng ký dân sự “vì các ngài lo ngại cho tương lai giáo phận”.