CHÚA ĐÃ PHỤC SINH

Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Chúa Đã Phục Sinh Alleluia!