Cộng Đoàn Thánh Linh Tempe Tiểu Bang Arizona Tĩnh Tâm Mùa Vọng .

(Tempe-Arizona) Trong tâm tình chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh, cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại thành phố Tempe thuộc tiểu bang Arizona đã tổ chức 3 ngày tĩnh tâm Mùa Vọng 20/21/22 tháng 12 năm 2019, do linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh giám đốc ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế đến từ Philadelphia thuyết giảng với chủ đề: “Ta Đến Để Chúng Được Sống và Sống Dồi Dào” (Ga 10, 10)

Xem Hình

Muốn sống dồi dào chúng ta phải biết kết hiệp với Chúa bằng cách cầu nguyện, tham dự thánh lễ.

Muốn sống dồi dào chúng ta phải chọn đi con đường hẹp và phải sống nghiêm túc với chính mình.

Muốn sống dồi dào chúng ta phải đọc và suy gẫm lời Chúa mỗi ngày.

Muốn sống dồi dào chúng ta phải biết hy sinh thời gian dấn thân tham gia vào các sinh hoạt của cộng đoàn của giáo xứ.

Muốn sống dồi dào chúng ta phải biết làm chứng cho Chúa, bởi vì chúng ta xin và nhận quá nhiều rồi.

Chúng ta phải nhớ và nhớ mỗi ngày đó là Ơn Chúa, vì không chỉ Chúa ban ơn cho chúng ta nhưng ban chính Mình Ngài cho chúng ta.

Dấu ấn sâu sắc để mọi người ghi nhớ trong 3 ngày tĩnh tâm đó là :

Đừng lãng quên bao kỳ công Chúa đã làm

Đừng lãng quên quên ơn lành Chúa đã ban

Nẽo đường nào cho Chúa để Chúa đến bên con

Và chổ nào cho Chúa để Chúa mãi trong con.

Đặc biệt trong 3 ngày tĩnh tâm cọng đoàn dân Chúa cũng được chiêm ngắm và cầu nguyện xin ơn chữa lành trước di tích của Thánh Goan Neumann. Thánh Gioan Neumann là vị Giám mục thứ 4 của tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Ngài thuộc dòng Chúa Cứu Thế, Ngài rất thương yêu và chăm sóc người nghèo và người di dân. Xác ngài không hư hoại và đang đặt tại một lồng kính của Đền Thánh St.John Neumann tại Philadelphia. Ngài làm nhiều phép lạ chữa lành cho nhiều người.

Trong thánh lễ kết thúc chương trình tĩnh tâm có nghi thức cầu nguyện và xin ơn chữa lành cho toàn thể mọi người trong cọng đoàn, nhiều giáo dân đã tham dự một cách trang nghiêm và sốt sáng, linh mục chủ sự đã đặt di tích Thánh Nhân lên đầu mỗi người cùng cầu nguyện và xin ơn cũng như chúc lành cho họ, nhìn nét mặt vui tươi hớn hở của mọi người chúng tôi cãm nhận được niềm vui, sự bình an mà mọi người đã nhận được trong 3 ngày tĩnh tâm vừa qua, nhất là Ơn Hòa Giải.

Kính chúc quý linh mục, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cọng đoàn dân Chúa Mùa Giáng Sinh Bình An, Thánh Thiện, Nhiều Hồng n của Chúa . Một Năm Mới Phúc Lộc và May Lành.

Phan Hoàng Phú Quý