“Anh chị em chúng ta phải noi gương tổng lãnh thiên thần Gapriel- thánh tổ của mình,luôn đưa tin vui, tin mừng và tin tốt lành đến cho mọi người”.Đó là những lời nhắn nhủ của linh mục Giuse Phạm Bá Lãm trong thánh lễ mừng bổn mạng ban MVTT Giáo hạt Phú Thọ.

Chiều thứ bảy ngày 28.9.2019, trong bầu khí vui hân hoan thánh thiện,Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo hạt Phú Thọ đã hiệp dâng thánh lễ mừng kính Tổng lãnh thiên thần Gapriel,bổn mạng tại nhà thờ Giáo xứ Phú Bình.