Thăng thiên không phải lên trời
Thiên đàng đâu ở trên không mắt nhìn
Thăng thiên chỉ sự chia tay
Với con người cũ xác phàm như ta
Xưa kia con Chúa giáng trần
Hôm nay trở lại vinh quang nước Trời
Thăng Thiên nhưng vẫn ở cùng
Mọi ngày cho đến tận cùng thế gian
Qua rồi hiện diện hữu hình
Đấng An Ủi - Thánh hiện thân của Ngài
Thánh Thể Bí tích nhiệm mầu
Của ăn nuôi dưỡng trường sinh xác hồn
Hiện thân trong các cộng đoàn
Nơi nào cầu nguyện cùng hai ba người

Thăng thiên: loan báo Tin Mừng
Tứ phương thiên hạ mọi loài sinh linh
Loan truyền luật mới yêu thương
Yêu nhau như chính Thầy yêu đến cùng.