Vào cuối tháng 3 vừa qua, nhân dịp đăng bài Nhân Ngày Thánh Thể X sắp tới, đôi giòng về Ngày Thánh Thể đầu tiên tại Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm, Kerens, TX chúng tôi đã gửi tới quí độc giả những hình ảnh cuả Ngày Thánh Thể đầu tiên, bây giờ chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày khai mạc đại hội Ngày Thánh Thể X (6-9 tháng 6 năm 2019), chúng tôi xin gửi tới quí độc giả những hình ảnh tiếp theo cuả những Ngày Thánh Thể đã qua, để (như đã thưa trước) ‘mang đến cho quí vị đã từng tham gia một chút kỷ niệm và cho các vị sẽ tham gia một chút quà gọi là “hương đồng cỏ nội”, để làm quen với phong cảnh, lịch sử và nếp sinh hoạt cuả những ngày đại hội được tổ chức hàng năm này.’

Xem Album Flashback những Ngày Thánh Thể đã qua

Và để giúp chuẩn bị cho những ngày đại hội sắp tới, chúng tôi xin gửi tới Chương trình Đại Hội Ngày Thánh Thể X-2019 như sau:Đồng thời, trong một nỗ lực cổ động cho sinh hoạt chung, nhất là trong tháng 6 là tháng cuả Thánh Tâm Chuá, nhiều đoàn Liên Minh Thánh Tâm cuả nhiều Gx vùng Dallas-Ft Worth đã cùng nhau tổ chức một chương trình hội thảo lồng vào những sinh hoạt cuả Ngày Thánh Thể X này, hy vọng sự kiện mới mẻ này sẽ mở đầu cho những sinh hoạt có tình cách Liên Đoàn cuả những đoàn Liên Minh Thánh Tâm trong tương lai; vậy chung tôi xin được gửi tới quí đoàn viên LMTT chương trình hội thảo như sau:Sau đây là những Album vẫn còn có trên Online cuả những Ngày Thánh Thể đã qua:

Xem Album Ngày Thánh Thể 2014 (thứ 5)

Xem Album Ngày Thánh Thể 2014 (thứ 6)

Xem Album Ngày Thánh Thể 2014 (thứ 7)

Xem Album Ngày Thánh Thể 2014 (Chuá Nhật)

Xem Album Ngày Thánh thể VI 2015 (1)

Xem Album Ngày Thánh thể VI 2015 (2)

Xem Album Ngày Thánh thể VI 2015 (3)

Xem Album Ngày Thánh Thể VII 2016 (1)

Xem Album Ngày Thánh Thể VII 2016 (2)

Xem Album Ngày Thánh Thể VIII 2017 (1)

Xem Album Ngày Thánh Thể VIII 2017 (2)

Xem Album Ngày Thánh Thể VIII 2017 (3)

Xem Album Ngày Thánh Thề IX 2018 (3 ngày)