Chúa Nhật Lễ lá 14/4/2019 tại ba Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Tổng Giáo phận Melbourne có hình do các ban truyền thông cộng đoàn đưa lên, chúng tôi sưu tầm được gồm Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, Giáo xứ Saint Margaret Mary và Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm

Xem hình