110. Người nghèo nhìn thấy người giàu bèn nhìn thấu được mình nghèo khó, chúng ta nhìn thấy thánh nhân thì cũng nhìn thấy tu đức của mình nghèo kém.

(Thánh Augustinus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info