109. Đức hạnh anh to lớn như thế nào, thì trước mặt Thiên Chúa cũng lớn như thế, chứ không phải trước mặt người ta.

(Thánh John Berchmans)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info