58. HUÊNH HOANG ÁO MỚI

Có một người thích khoe khoang.

Một hôm anh ta mặc một cái áo mới và dẫn chú tiểu đồng đi ra khỏi nhà, chỉ e người khác không nhìn thấy cái áo mới của mình, nên anh ta nhún hai vai lên cao lắc tới lắc lui trên đường đi.

Qua một lúc lâu bèn hỏi tiểu đồng:

- “Có người nào nhìn thấy cái áo đẹp của ta không ?”

Tiểu đồng trả lời:

- “Không có ai thấy.”

Anh ta cảm thấy hai vai nhún cao đã hết sức rồi, bèn lập tức để hai vai lại bình thường và nói:

- “Nếu không có người thấy thì để ta bỏ hai cái vai xuống nghỉ một chút đã.”

(Tiếu phủ)

Suy tư 58:

Không ai thích mặc áo quần mới cho bằng trẻ em và các cô gái.

Trẻ em thích mặc áo quần mới vì tính đơn sơ hồn nhiên, các cô gái thích mặc áo quần mới là vì có tính làm đỏm làm dáng.

Có những người Ki-tô hữu giặt áo quần ngay khi vấy chút bụi bặm, nhưng cái áo Rửa Tội thì để ngâm trong bùn đen tội lỗi mà không chịu đi giặt ngay, tức là không chịu sám hối và đi xưng tội.

Có người một ngày thay áo mới hai ba bận, nhưng một năm cũng không thèm thay áo mới tâm hồn khi nó vướng đầy bụi bặm của tội lỗi.

Có người bịt mũi xua tay khi thấy người ăn mày áo quần rách rưới ngồi bên vệ đường, nhưng tâm hồn của mình thì quá thối tha nhơ bẩn bởi tội kiêu căng và dục vọng mà không chịu tẩy sạch...

Ai cũng thích mặc áo quần mới nhưng không phải ai cũng thích đổi mới tâm hồn của mình; ai cũng muốn thay áo cũ nhưng ít có người thay đổi cuộc sống của mình cho phù hợp với tinh thần Phúc Âm của Đức Chúa Giê-su dạy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info