Chúa Nhật 2 MÙA CHAY C
St 15,5-12.17-18 ; Pl 3,17-4,1 ; Lc 9,28b-36

I. HỌC LỜI CHÚA

1. TIN MỪNG: Lc 9,28b-36.

(28b) Hôm ấy Đức Giê-su lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. (29) Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói lòa. (30) Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. (31) Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc Xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. (32) Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su và hai nhân vật đứng bên Người. (33) Đang lúc hai vị này rời xa Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cái cho Thầy, một cái cho ông Ê-li-a, và một cái cho ông Mô-sê”. Ông không biết mình đang nói gì. (34) Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. (35) Và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người !” (36) Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ thì nín thinh. Và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.

2. Ý CHÍNH: CHÚA HIỂN DUNG TRƯỚC MẶT MÔN ĐỆ.

Cuộc hiển dung của Đức Giê-su xảy ra vào khỏang tám ngày sau khi Người tiên báo về cuộc Tử Nạn và Phục Sinh sắp trải qua. Ba môn đệ Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an được theo Đức Giê-su đi lên núi. Đã được chứng kiến Thầy Giê-su biểu lộ dung nhan Thần Tính và đàm đạo với Mô-sê và Ê-li-a về “cuộc Xuất hành” mà Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem (c.31). Các ông cũng được nghe lời Chúa Cha tuyên phán: “Đây là Con Ta, Người được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe Lời Người”.

3. CHÚ THÍCH:

- C 28b-29: + Đức Giê-su lên núi: Đây có thể là núi Héc-mon, cao 2.795 mét ở gần thành Xê-da-rê Phi-líp. Nhưng ngày nay đa số các nhà chú giải cho núi đó là Tha-bo, cao 562 mét, cách thành Xê-da-rê Phi-líp một đoạn đường, đi bộ mất từ 6 đến 8 ngày. + Cầu nguyện: Tin mừng Lu-ca đã ghi lại nhiều lần Đức Giê-su cầu nguyện với Chúa Cha (x. Lc 10,21 ; 22,41-42 ; 33,34.46). + Đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê: Đây là ba môn đệ thân tín nhất, sau này ba ông cũng sẽ được chứng kiến giờ đau khổ tột cùng của Thầy trong vườn Cây dầu trước khi bị bắt (x. Mt 26,37). Vì thế hôm nay Đức Giê-su cho các ông thấy trước vinh quang của Người, hầu có thể vượt qua thử thách ấy.
- C 30-31: + Ông Mô-sê và ông Ê-li-a: Mô-sê là một vị mục tử tài ba, sống vào thế kỷ XII trước Công nguyên. Ông có công cứu con cháu Gia-cóp thóat ách nô lệ cho dân Ai cập, biến dòng tộc Gia-cóp trở thành một dân tộc có luật pháp, tôn giáo và quân đội... Cuối cùng Mô-sê đã thành công trong việc đưa dân tộc Ít-ra-en về tới hứa địa là xứ Ca-na-an. Mô-sê là tiền ảnh của Đức Giê-su sau này.- Ê-li-a: là một ngôn sứ sống vào thế kỷ IX trước Công nguyên vào thời các Vua. Ông có công chấn hưng tôn giáo, giải thóat dân Ítraen khỏi sự tôn thờ thần tượng của dân ngoại. Ông là tiền ảnh của Gio-an Tiền sứ, có sứ vụ đi trước dọn đường cho Đấng Thiên Sai sau này (x Ga 1,21; Mc 9,11).- Hai vị hiện ra rạng ngời vinh hiển: Vì được tham phần vào công trình cứu độ, nên Mô-sê và Ê-li-a cũng được tham phần vào vinh quang của Đức Giê-su.- Nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem: Cuộc “Xuất hành” của Đức Giê-su gồm mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh, sắp được Người hoàn tất tại Giê-ru-sa-lem.
- C 32-33: + Ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt: Sự kiện các môn đệ ngủ mê cho thấy cuộc biến hình xảy ra vào ban đêm. Sự kiện này tương tự như sau này, ba ông cũng ngủ mê khi Đức Giê-su cầu nguyện trước khi bị bắt trong vườn cây Dầu (x Mt 26,40.43.45). + Chúng con xin dựng ba cái lều: một cái cho Thầy, một cái cho ông Mô-sê và một cái cho ông Ê-li-a: Câu này cho thấy khi ấy người Do thái đang mừng lễ Lều trại tại Giê-ru-sa-lem (x. Lv 23,33-34 ; Ds 29,12-38).
- C 34-36: + Có một đám mây bao phủ các ông: Nhắc lại đám mây bao phủ dân Ít-ra-en trong thời kỳ Xuất hành (x. Xh 40,35). Khi truyền tin, sứ thần cũng đề cập tới quyền năng Thiên Chúa sẽ bang trợ cho Ma-ri-a như sau: “Quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà” (Lc 1,35). + “Đây là Con Ta, Người đã được Ta tuyển chọn”: Chúa Cha từ trong đám mây xác nhận Đức Giê-su là Con, và là “Người Tôi Trung được Thiên Chúa tuyển chọn” (x. Is 49,7). Trong cuộc khổ nạn, các thủ lãnh Do thái cũng nói rằng: “Nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, Người được tuyển chọn” (Lc 23,35). + “Hãy vâng nghe lời Người!”: Đức Giê-su là Ngôi Lời nhập thể (x. Ga 1,14). Người luôn nói Lời của Thiên Chúa cho loài người (x. Ga 3,34) và Lời Người cần phải được đón nhận. + Tiếng phán vừa dứt thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su: Cuộc hiển dung chấm dứt sau lời tuyên phán của Chúa Cha. Các môn đệ im lặng, chờ ngày các mặc khải kia được ứng nghiệm.

4. CÂU HỎI:

1) Đức Giê-su đã biến hình trên núi cao là núi nào ?
2) Tại sao Đức Giê-su cho ba môn đệ Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an được chứng kiến việc biến hình vinh quang của Người ?
3) Hai nhân vật nào của Cựu ước đã hiện ra khi Đức Giê-su hiển dung và ba vị đã nói chuyện nội dung về vấn đề gì ?
4) Cuộc biến hình xảy ra vào ban ngày hay ban đêm ? Bằng chứng ?
5) Đám mây bao phủ ba môn đệ nói lên điều gì ?
6) Chúa Cha đã giới thiệu Đức Giê-su là ai ?

I. SỐNG LỜI CHÚA

1. LỜI CHÚA: “Đang lúc cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác” (Lc 9,29)

2. CÂU CHUYỆN:

1) ĐỔI MỚI ĐỜI SỐNG LÀ BẰNG CHỨNG CỦA MỘT ĐỨC TIN THỰC SỰ.

Tân là một thanh niên chuyên bán thịt bò tại một cửa hàng thịt trong chợ An Đông. Anh nổi tiếng là người bán hàng gian dối khi thỉnh thoảng lại bán thịt heo giả làm thịt bò và còn thường hay cân thiếu cho khách hàng. Một ngày nọ, có người thấy anh theo học khóa giáo lý dự tòng để chuẩn bị kết hôn với một cô gái Công Giáo và sáu tháng sau anh đã được lãnh ba bí tích khai tâm gia nhập đạo. Nghe tin anh theo đạo, nhiều người quen biết tỏ vẻ không tin vì cho rằng anh chỉ giả bộ theo đạo để lấy vợ như câu người đời thường mỉa mai: “Cúi đầu lạy Chúa Ba Ngôi. Cho tôi được vợ tôi thôi nhà thờ !”. Nhưng sau nhiều ngày thấy anh cùng vợ thường xuyên đi dự lễ Chúa Nhật và luôn tỏ thái độ vui vẻ thân thiện với mọi người, nhất là sau khi kiểm tra thấy việc buôn bán của anh không còn cảnh cân thiếu hay lừa đảo như trước thì họ mới tin anh đã thực tâm tin theo Chúa.

Lời Chúa Giê-su: "Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em, nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái ? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ ? Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai” (Mt 7,15-20).

2) ĐƯỢC ƠN CHỮA LÀNH NHỜ CHẤP NHẬN THÁNH GIÁ CHÚA GIÊ-SU.

Năm 1982, các nữ tu Dòng Con Đức Bà Phù Hộ, quen gọi là Dòng nữ Sa-lê-diên ở Cáp bên nước Hai-ti, muốn thuê nhà điêu khắc PÊ-RI-KHÊT làm một cây thánh giá lớn để đặt trong nhà nguyện mới của nhà dòng. Nhưng lúc đó, ông Pê-ri-khết lại mới bị phát hiện mắc bệnh ung thư. Viên bác sĩ riêng của nhà điêu khắc, cũng có mặt khi các nữ tu đến nhờ cậy, đã nói với các nữ tu như sau: “Thật tốt biết bao nếu các chị đến đây sớm hơn. Rất tiếc là bây giờ căn bệnh ung thư của ông Pê-ri-khêt đã quá nặng rồi”. Sau đó, viên bác sĩ quay sang nói với nhà điêu khắc: “Là một tín hữu, ông hãy cứ cậy trông vào Chúa, dù thực tế có xảy ra điều gì bất lợi đi nữa”.

Nhưng từ khi biết mình bị ung thư, nhà điêu khắc Pê-ri-khêt trở nên chán nản, chẳng còn tha thiết thực hiện thêm bất cứ tác phẩm nghệ thuật nào nữa nên ông từ chối. Ít ngày sau, một nữ tu lại đến gặp Pê-ri-khêt và năn nỉ ông: “Này ông Pê-ri-khêt. Các nữ tu ở nhà thờ mới tại Cáp ước mong ông làm cho nhà dòng một cây thánh giá dài hai mét thật đẹp như ông đã làm. Họ rất ngưỡng mộ tài năng tuyệt vời của ông! Trước khi có câu trả lời dứt khoát cho họ, tôi muốn hỏi ý kiến ông thêm một lần nữa”. Bấy giờ nhà điêu khắc im lặng suy nghĩ giây lát rồi bình thản nói: “Tôi quyết định nhận lời làm cho nhà dòng. Cây thánh giá này sẽ là tác phẩm cuối cùng của đời tôi trước khi nhắm mắt. Cầu Chúa dủ lòng thương xót linh hồn tôi”.

Thế là từ hôm ấy nhà điêu khắc bắt tay vào công việc với tất cả nhiệt tâm của một người mong hoàn thành tác phẩm để sớm được về với Chúa. Công việc giờ đây trở nên khó khăn hơn do bệnh ung thư gây ra. Nhưng có điều lạ là mỗi nhát búa đập trên thanh sắt nóng đỏ, thay vì làm cho nhà điêu khắc mệt mỏi, lại làm cho ông thêm phấn chấn và sức khỏe được thêm cải thiện. Ông tiếp tục làm việc ngày đêm để chóng hoàn thành tác phẩm. Sau khi hoàn tất công việc thì điều lạ đã xảy ra là nhà điêu khắc đã hoàn toàn bình phục. Ông đã được Chúa chữa khỏi căn bệnh ung thư quái ác ông mới mắc phải trước đó. Ngày nay, cây thánh giá do Pê-ri-khêt thực hiện vẫn còn treo trên gian cung thánh nhà nguyện tu viện ở thành phố Cáp và tiếp tục thu hút nhiều khách hành hương đến kính viếng. Mọi người đến đây đều cảm thấy như được gia tăng đức tin khi họ thành tâm cầu nguyện trước cây thánh giá kỳ diệu này.

Thánh Phao-lô cũng khẳng định về ơn chữa lành kỳ diệu như sau: “Đức Giê-su có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người” (Pl 3,21).

3) ƯỚC MUỐN TẨY TRẮNG LÀN DA.

Trên một khu đất ven rừng có một gia đình người da đen sinh sống. Gia đình gồm hai vợ chồng và một cậu bé trai 9 tuổi. Cậu bé được đi học tại một trường tiểu học cách nhà không xa. Giữa đám học sinh da trắng, chỉ mình cậu là da đen. Cậu bé da đen thường bị bạn học trêu chọc bắt nạt nên cảm thấy rất khó chịu và muốn cho da mình trở thành da trắng như các bạn khác.

Một hôm, đầu giờ học thầy giáo điểm danh thấy vắng mặt cậu học sinh da đen. Một em cho biết đã thấy trò da đen bên bờ suối nước gần trường. Thầy giáo liền cùng mấy em khác đi tìm và đã thấy cậu bé da đen đang ngồi bên dòng suối, lấy tay xúc cát ướt ra sức kỳ cọ lên hai cánh tay da đen của mình. Thỉnh thoảng cậu lại dừng lại kiểm tra xem da đã bớt đen chưa. Nhưng dù đã cố gắng, cậu vẫn không sao tẩy sạch đi mầu đen trên làn da được. Bấy giờ thầy giáo liền đến gần và hỏi: “Em đang làm gì vậy ?” Cậu giật mình thưa : “Con đang cố kỳ sạch hết màu đen trên da của con, để nên giống chúng bạn. Nhưng từ sáng đến giờ con cố kỳ cọ mà vẫn không sao tẩy trắng được làn da đen của con!

Cậu bé da đen muốn tẩy đi mầu đen trên da để dễ hòa nhập với chúng bạn nhưng không thể được. Còn đối với các tội nhân chúng ta nếu muốn tẩy sạch các vết nhơ trong tâm hồn lại có thể làm được dễ dàng nhờ lòng ăn năn sám hối tội lỗi và thành tâm xưng thú nơi tòa giải tội.

4) MỘT CUỘC HOÁN CẢI LẠ LÙNG.

Trong một nhà giam các tù nhân trọng án, có một tù nhân khét tiếng hung ác tên là SI-TA ĐÊ-LI (Starr Daily). Anh ta vào tù ra khám nhiều lần vì tội say sỉn đánh lộn làm mất an ninh trật tự xã hội. Trong lần tuyên án thứ năm, quan tòa đã phải tuyên bố: “Chúng tôi biết rằng có bắt anh ở tù thêm cũng chẳng có kết quả. Phải nói thật là: chúng tôi hoàn toàn thất vọng về anh! Nhưng chúng tôi không thể không tuyên án cho anh. Lần này anh bị tù giam 10 năm”.

Sau khi vào nhà tù, Đê-li vẫn tỏ thái độ ngoan cố và còn coi thường kỷ luật nhà tù hơn trước. Anh thường đánh đập các bạn tù và phản đối chống lại với cai tù, đến nỗi anh phải bị biệt giam trong một căn hầm tối dơ bẩn đầy gián hôi và lũ chuột cống... Một hôm, khi đang nằm ngủ trên nền gạch lạnh giá, đột nhiên Đê-li nghe có tiếng nói: “Hỡi Đê-li, tại sao mi lại bị nhốt riêng trong căn hầm khủng khiếp này? Tại sao mọi người đều thù ghét mi? Tại sao mi không dùng sức khỏe để phục vụ mà cứ tiếp tục làm điều ác chống lại kẻ khác như thế? ”... Tư tưởng này đã đánh động tâm hồn khiến Đê-li luôn suy nghĩ. Rồi một đêm kia Đê-li đã gặp được Đức Giê-su trong giấc mơ, Đấng mà anh đã xua đuổi ra khỏi đời anh từ năm mười hai tuổi. Cũng từ đây, hình ảnh của Đức Giê-su thường xuyên xuất hiện trong tâm trí anh. Anh mơ thấy Người đã đến bên âu yếm nhìn anh và nói với anh những lời mà anh đã thuộc từ khi còn bé: “Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin mừng”, “Hãy yêu thương kẻ khác như yêu chính mình ngươi”... Anh cảm thấy tâm hồn bình an mà từ trước đến nay chưa khi nào anh được hưởng. Rồi khuôn mặt của những kẻ đã từng bị anh hãm hại lần lượt xuất hiện trong tâm trí khiến anh rất hối hận. Lần đầu tiên, anh đã mở miệng cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội” (Lc 18,13).

Cảm nghiệm ấy đã biến Đê-li từ một người hung ác gian tham đầy thù hận, trở thành một người mới đầy bao dung nhân ái! Sự biến đổi nội tâm khiến Đê-li không còn dễ nổi sung la hét đập phá như trước, Các nhân viên cai ngục đã nhận ra có sự thay đổi rõ rệt nơi anh, họ cho phép anh được quay lại trại giam thường phạm. Tại đây anh đã đối xử tốt với các bạn tù: Anh luôn bênh vực những người mới đến, nên dần dần anh được mọi người trong trại quý mến. Rồi anh được giảm án tù từ 10 xuống còn 5 năm. Mãn hạn tù, anh gia nhập vào “Nhóm cải thiện chế độ lao tù”. Cùng với cha tuyên úy và các bạn, Đê-li đi thăm và động viên các tù nhân còn bị giam và khuyên họ hãy học tập cải tạo tốt. Nhờ đó nhiều bạn tù đã sớm được về đoàn tụ với gia đình. Linh mục Pi-tơ Mác-sôn (Peter Marshall) đã bình luận về sự hóan cải của Đê-li như sau: “Đây là một bằng chứng sống động cho thấy: Si-ta Đê-li không chỉ là một người cũ được tân trang, nhưng chính là một tạo vật hoàn toàn mới của Thiên Chúa!”.

3. THẢO LUẬN:

Cầu nguyện, ăn chay và chia sẻ cơm bánh cho người nghèo là 3 việc cần làm trong mùa Chay này để được ơn biến đổi. Vậy mỗi người chúng ta sẽ làm ba việc đó thế nào?

4. SUY NIỆM:

1) Hai cuộc biến hình của Đức Giê-su trên hai quả núi.

- Tin Mừng hôm nay cho thấy Đức Giê-su đã hiển dung trước mắt ba môn đệ thân tín là Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an trên núi cao (x. Lc 9,28b-29). Về sau cũng ba ông này sẽ được chứng kiến Đức Giê-su thay đổi hình dạng trong Vườn núi Cây Dầu vào đêm trước cuộc khổ nạn (x. Mc 14,33). - - Ở trên núi cao hôm nay, trước mặt ba môn đệ thân tín, Đức Giê-su đã hiển dung và được Chúa Cha xác nhận là Con yêu dấu và là người được tuyển chọn. Trong vườn núi Cây Dầu Đức Giê-su lại thay đổi hình dạng trở nên buồn sầu như Người đã nói với các môn đệ : “Linh hồn Thầy buồn sầu đến chết được” (Mc 14,34).

2) Ý nghĩa hai cuộc biến hình của Đức Giê-su.

- Đức Giê-su hiển dung trên núi để cho thấy thân xác loài người chúng ta sau này cũng sẽ được biến đổi trở nên sáng láng, cho dù hiện tại thân xác ấy có mỏng dòn yếu đuối và dễ sa ngã phạm tội. Rồi khi chịu chết đau thương trên cây thập giá, toàn thân Đức Giê-su bị biến dạng với đầy nhứng vết thương do bị hành hạ trong cuộc thương khó. Nhưng sau khi phục sinh thân xác của Người lại biến đổi trở nên tốt đẹp đến nỗi Ma-ri-a Ma-đa-len-na đã không nhận ra Người vào sáng sớm ngày Phục Sinh (x. Ga 20,14-16), hoặc như hai môn đệ làng Em-mau đã không nhận ra Người khi cùng đi đường đàm đạo với Người (x. Lc 24,14-16).
- Đức Giê-su sau Phục Sinh và Đức Giê-su trước cuộc Tử Nạn vẫn là một nhưng mang hai khuôn mặt khác nhau. Điều này cho thấy: Thân xác con người ở trần gian và sau khi sống lại ngày Tận Thế tuy là một, nhưng vẫn có sự khác biệt nhờ sự biến đổi như thánh Phao-lô đã nói: “Đây tôi nói cho anh em biết mầu nhiệm này: không phải tất cả chúng ta sẽ chết, nhưng tất cả chúng ta sẽ được biến đổi trong một giây lát, trong một nháy mắt, khi tiếng kèn cuối cùng vang lên. Vì tiếng kèn sẽ vang lên, và những kẻ chết sẽ trỗi dậy mà không còn hư nát; còn chúng ta, chúng ta sẽ được biến đổi. Quả vậy, cái thân phải hư nát này sẽ mặc lấy sự bất diệt; và cái thân phải chết này sẽ mặc lấy sự bất tử” (1 Cr 15,51-53).

3) Bài học từ câu chuyện Chúa biến hình.

Các cuộc biến đổi từ xấu nên tốt đều nhờ sự cầu nguyện và vâng nghe Lời Chúa:
* Nhờ sự cầu nguyện: Cũng như Đức Giê-su đã thay hình đổi dạng khi đang cầu nguyện, thì các tín hữu cũng chỉ được biến đổi nếu ý thức về tình trạng tội lỗi của mình và xin Chúa ban ơn trợ giúp như lời Đức Giê-su: “Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được !” (Ga 15,5).
* Nhờ sự vâng nghe Lời Chúa: Trong cuộc hiển dung, Chúa Cha từ trong đám mây đã xác nhận Đức Giê-su là Người Con yêu dấu được tuyển chọn, và dạy các môn đệ: “Hãy vâng nghe lời Người” (Lc 9,35). Lời Chúa như thanh gươm sắc bén sẽ tỉa sạch các thói hư và biến các tín hữu chúng ta nên tạo vật mới của Thiên Chúa (x. Ga 15,2).

4) Chúng tôi phải làm gì?

Trong mùa Chay, chúng ta cần gặp gỡ Chúa để được ơn biến đổi nên tốt lành thánh thiện hơn
.
- Cần tham dự tuần tĩnh tâm Mùa Chay để thêm lòng ăn năn sám hối tội lỗi và quyết tâm tu sửa thói hư bằng việc thực hành nhân đức đối lập như kinh “Cải tội bảy mối có bảy đức” dạy…
- Cần năng dâng lời nguyện tắt lên Chúa như người thu thuế trong Đền thờ: “Lạy Chúa xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18,13).– Như ông Si-mon Phê-rô: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi.” (Lc 5,8).- hay như người trộm lành trên thập giá: “Lạy ông Giê-su khi nào về Nước của Ngài, xin nhớ đến con cùng” (Lc 23,42).

- Mỗi ngày sẽ làm một việc hãm mình để đền tội như: nhịn uống một tách cà-phê, một ly rượu bia, nhịn hút một điếu thuốc lá; Nở nụ cười hoặc bắt chuyện trước với một người bạn đang giận mình; Cho một người bạn gặp khó khăn vay số tiền theo khả năng của mình; Đi thăm một người già neo đơn quen biết hay tại viện dưỡng lão để lắng nghe và động viên an ủi họ…

5. NGUYỆN CẦU:

LẠY CHÚA GIÊ-SU.
Xin biến đổi con nên con người mới nhờ năng suy niệm Lời Chúa và cầu nguyện mỗi ngày:
Xin biến đổi cái nhìn của con nên nhân từ bao dung sau mỗi lần con chiêm ngắm Chúa;
Xin thanh tẩy môi miệng con tránh nói những lời xấu xa lỗi bác ái sau mỗi lần rước Chúa;
Xin biến đổi đôi tai con sau mỗi lần con lắng nghe Lời Chúa dạy;
Xin làm cho khuôn mặt của con rạng ngời ánh sáng tin yêu mỗi lần con được gặp Chúa.
Ước gì mọi người chung quanh nhìn thấy niềm vui của Chúa qua nụ cười rạng rỡ của con; Thấy sự ân cần cảm thông của Chúa qua lời ăn tiếng nói và cách ứng xử của con.
X) HIỆP CÙNG MẸ MARIA.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.