56. ĐÈN CẦY (NẾN) MÀU ĐỎ TRONG SỔ CHI THU

Người trông coi tài vụ của huyện nhưng lại không biết chữ, cho nên nếu mua đồ vật gì có giá trị thì đều vẽ lên sổ chi thu một hình dáng, gọi là ghi sổ.

Một hôm, quan huyện kiểm tra sổ chi thu, chỉ nhìn thấy trong sổ sách vẽ rất nhiều đồ hình, thì rất giận dữ, bèn cầm lấy bút màu đỏ gạch rất nhiều dấu trên đồ hình.

Người coi tài vụ nhìn thấy bèn nói với quan huyện:

- “Ngài mua nhiều đèn cầy màu đỏ, sao lại ghi trên sổ sách của tôi ?”

(Tiếu phủ)

Suy tư 56:

Một gạch đỏ của quan huyện thì xóa đi một hình vẽ của ông giữ sổ tài chánh của huyện.

Một hành vi gây gương xấu của linh mục thì sẽ xóa đi hình ảnh mục tử nhân hậu của Đức Chúa Giê-su nơi các ngài trong lòng các giáo dân.

Một lời nói dối trá của các tu sĩ nam nữ thì sẽ xoá bớt đi những nét thánh thiện của họ nơi tha nhân.

Một gương xấu của người Ki-tô hữu thì cũng xoá đi những gương sáng mà họ đã làm cho tha nhân.

Mỗi lần chúng ta chiều theo cơn cám dỗ là chúng ta lấy mực đỏ gạch xoá đi những ân sủng mà Chúa đã ban cho chúng ta qua những việc lành mà chúng ta đã làm trong cuộc sống...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info